Education and employment

Izobraževanje in zaposlovanje

Obligatory literature

1. Unit of obligatory literature:


Author: Allen, Jim et al.
Title: Competencies and early labour market careers of higher education graduates in Europe »
Publishing: Ljubljana : Faculty of Social Sciences, 2011
ISBN: 978-961-235-548-7
COBISS.SI-ID: 258618880 - Record/s in the catalog ODKJG »

2. Unit of obligatory literature:


Author: Burton-Jones, Alan (ur.); Spender, J.-C. (ur.)
Title: The Oxford handbook of human capital »
Publishing: Oxford : Oxford University Press, 2013, cop. 2011
ISBN: 978-0-19-965589-2
COBISS.SI-ID: 34291037 - Record/s in the catalog ODKJG »

3. Unit of obligatory literature:


Author: Chalofsky, Neal (ur.); Morris, Michael Lane (ur.); Rocco, Tonette S. (ur.)
Title: Handbook of human resource development »
Edition: 1st ed.
Publishing: Hoboken, N. J. : Wiley, cop. 2014
ISBN: 978-1-118-45402-2; 978-1-118-83999-7; 978-1-118-83989-8
COBISS.SI-ID: 29728003 - Record/s in the catalog ODKJG »
Notes: Dostop za FDV za neomejeno število uporabnikov
E-edition: http://nukweb.nuk.uni-lj.si/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=863690&lang=sl&site=ehost-live&scope=site
All obligatory literature in catalog ODKJG »

Additional literature

1. Unit of additional literature:


Author: Kramberger, Anton (ur.); Pavlin, Samo (ur.)
Title: Zaposljivost v Sloveniji : analiza prehoda iz šol v zaposlitve : stanje, napovedi, primerjave »
Publishing: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2007
ISBN: 978-961-235-287-5
COBISS.SI-ID: 234628864 - Record/s in the catalog ODKJG »
All additional literature in catalog ODKJG »