Selected Issues in International Law

Izbrana vprašanja mednarodnega prava

Obligatory literature

1. Unit of obligatory literature:


Author: Koskenniemi, Martti
Title: Blagi prosvetitelj narodov : vzpon in padec mednarodnega prava 1870-1960 »
Publishing: Ljubljana : Založba Fakultete za družbene vede : Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, 2012
ISBN: 978-961-235-581-4
COBISS.SI-ID: 260715264 - Record/s in the catalog ODKJG »
Notes: Odprt dostop. Dostop tudi v Zebri
E-edition: http://knjigarna.fdv.si/knjige/politologija/mednarodno-pravo/i_556_blagi-prosvetitelj-narodov-vzpon-in-padec-mednarodnega-prava-1870-1960

2. Unit of obligatory literature:


Author: Koskenniemi, Martti
Title: From apology to utopia : the structure of international legal argument »
Edition: Reissue with a new epilogue
Publishing: Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2007, cop. 2005
ISBN: 978-0-521-54696-6; 978-0-521-83806-1
COBISS.SI-ID: 31423325 - Record/s in the catalog ODKJG »
Notes: Dostop za FDV za tri hkratne uporabnike. Dostop tudi v Zebri
E-edition: http://nukweb.nuk.uni-lj.si/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=148137&lang=sl&site=ehost-live&scope=site
All obligatory literature in catalog ODKJG »

Additional literature

1. Unit of additional literature:


Author: Armstrong, James David (ur.)
Title: Routledge handbook of international law »
Publishing: London ; New York : Routledge, 2014, cop. 2009
ISBN: 978-0-415-41876-8; 978-0-415-61052-0; 978-0-203-88462-1
COBISS.SI-ID: 32867421 - Record/s in the catalog ODKJG »
Notes: Dostop za FDV za tri hkratne uporabnike. Dostop tudi v Zebri
E-edition: https://ebookcentral.proquest.com/lib/fdv-odkjg/detail.action?docID=401857

2. Unit of additional literature:


Author: Reus-Smit, Christian (ur.)
Title: The politics of international law »
Publishing: Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2014, cop. 2004
ISBN: 978-0-521-83766-8; 0-521-83766-9; 978-0-521-54671-3; 0-521-54671-0
COBISS.SI-ID: 32866141 - Record/s in the catalog ODKJG »
Notes: Dostop za FDV za enega uporabnika. Dostop tudi v Zebri
E-edition: https://ebookcentral.proquest.com/lib/fdv-odkjg/detail.action?docID=266638

3. Unit of additional literature:


Author: Shaw, Malcolm Nathan
Title: International law »
Edition: 6th ed., 5th printing
Publishing: Cambridge : Cambridge University Press, 2011
ISBN: 978-0-521-72814-0; 978-0-521-89929-1
COBISS.SI-ID: 68327169 - Record/s in the catalog ODKJG »
All additional literature in catalog ODKJG »