Ethnic Studies and Studies of the Balkans

Etnične študije in študije Balkana

Obligatory literature

1. Unit of obligatory literature:


Author: Mazower, Mark
Title: Balkan : od konca Bizanca do danes »
Edition: 1. izd.
Publishing: Ljubljana : Krtina, 2008
ISBN: 978-961-260-009-9
COBISS.SI-ID: 242015744 - Record/s in the catalog ODKJG »

2. Unit of obligatory literature:


Author: Todorova, Marija Nikolaeva
Title: Imaginarij Balkana »
Publishing: Ljubljana : Inštitut za civilizacijo in kulturo - ICK, 2001
ISBN: 961-90754-4-7
COBISS.SI-ID: 111183616 - Record/s in the catalog ODKJG »
All obligatory literature in catalog ODKJG »

Additional literature

1. Unit of additional literature:


Author: Abazović, Dino (ur.); Velikonja, Mitja (ur.)
Title: Post-Yugoslavia : new cultural and political perspectives »
Publishing: Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2014
ISBN: 978-1-137-34613-1
COBISS.SI-ID: 32825181 - Record/s in the catalog ODKJG »
E-edition: https://ebookcentral.proquest.com/lib/fdv-odkjg/detail.action?docID=1765623

2. Unit of additional literature:


Author: Drace-Francis, Alex (ur.)
Title: European identity : a historical reader »
Publishing: Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, cop. 2013
ISBN: 978-0-230-24328-6; 978-0-230-24329-3
COBISS.SI-ID: 32825693 - Record/s in the catalog ODKJG »

3. Unit of additional literature:


Author: Velikonja, Mitja
Title: Titostalgija : študija nostalgije po Josipu Brozu »
Edition: 2. izd.
Publishing: Ljubljana : Mirovni inštitut, cop. 2009
ISBN: 978-961-6455-53-4
COBISS.SI-ID: 247481344 - Record/s in the catalog ODKJG »
Notes: Dostop v Zebri
All additional literature in catalog ODKJG »