Social organization, gender and private life

Družbena organizacija, zasebnost in spol

Obligatory literature

1. Unit of obligatory literature:


Author: Rener, Tanja et al.
Title: Novo očetovstvo v Sloveniji »
Publishing: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, cop. 2008
ISBN: 978-961-235-339-1
COBISS.SI-ID: 241659904 - Record/s in the catalog ODKJG »

2. Unit of obligatory literature:


Author: Sieder, Reinhard
Title: Socialna zgodovina družine »
Publishing: Ljubljana : Studia humanitatis : ZRC, 1998
ISBN: 961-6262-05-X
COBISS.SI-ID: 74776320 - Record/s in the catalog ODKJG »
All obligatory literature in catalog ODKJG »

Additional literature

1. Unit of additional literature:


Author: Bock, Gisela
Title: Ženske v evropski zgodovini : od srednjega veka do danes »
Publishing: Ljubljana : Založba /*cf., 2004
ISBN: 961-6271-65-2
COBISS.SI-ID: 215367936 - Record/s in the catalog ODKJG »

2. Unit of additional literature:


Author: Cheal, David J.
Title: Families in today's world : a comparative approach »
Publishing: London ; New York : Routledge, 2010, cop. 2008
ISBN: 978-0-415-35930-6; 0-415-35930-9; 978-0-415-35931-3; 0-415-35931-7; 978-0-203-00721-1; 0-203-00721-2
COBISS.SI-ID: 31430749 - Record/s in the catalog ODKJG »
E-edition: https://ebookcentral.proquest.com/lib/fdv-odkjg/detail.action?docID=345070

3. Unit of additional literature:


Author: Kuhar, Roman; Kogovšek Šalamon, Neža; Humer, Živa; Maljevac, Simon
Title: Obrazi homofobije »
Publishing: Ljubljana : Mirovni inštitut, 2011
ISBN: 978-961-6455-66-4
COBISS.SI-ID: 257827072 - Record/s in the catalog ODKJG »
All additional literature in catalog ODKJG »