Skoči do osrednje vsebine

Security in International Relations

Varnost v mednarodnih odnosih

Obligatory literature

1. Unit of obligatory literature:


Author: Baylis, John (ur.); Smith, Steve (ur.); Owens, Patricia (ur.)
Title: The globalization of world politics : an introduction to international relations »
Edition: 4th ed.
Publishing: Oxford ; New York : Oxford University Press, cop. 2008
ISBN: 978-0-19-929777-1
COBISS.SI-ID: 27098717 - Record/s in the catalog ODKJG »

2. Unit of obligatory literature:


Author: Luard, Evan
Title: Človek, država in vojna »
Publishing: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2001
ISBN: 961-235-047-7
COBISS.SI-ID: 109968896 - Record/s in the catalog ODKJG »
Notes: Poglavje "Varnostna paradigma v mednarodnih odnosih / Anton Grizold, str. 83-161" je dostopno v Zebri.
All obligatory literature in catalog ODKJG »

Additional literature

1. Unit of additional literature:


Author: Grizold, Anton; Novak Prašnikar, Bernardka
Title: The concept of responsibility to protect, and solving the crisis in Libya »
Publishing: V: Review of international affairs. - Vol. 66, no. 1157(Jan.-Mar. 2105), str. 55-73
COBISS.SI-ID: 33336413 - Record/s in the catalog ODKJG »
Notes: str. 55-73.

2. Unit of additional literature:


Author: Grizold, Anton; Novak Prašnikar, Bernardka; Bučar, Bojko
Title: Sistem kolektivne varnosti OZN v novem varnostnem okolju : od konvencionalnega do kompleksnega ogrožanja »
Publishing: V: Teorija in praksa. - Letn. 53, št. 1(jan.-feb. 2016), str. 14-37, 258
COBISS.SI-ID: 33897053 - Record/s in the catalog ODKJG »
Notes: str. 14-37.
E-edition: http://dk.fdv.uni-lj.si/db/pdfs/TiP2016_1_GrizoldNovak-PrasnikarBucar.pdf
All additional literature in catalog ODKJG »