Skoči do osrednje vsebine

International organisations with practicum

Mednarodne organizacije s praktikumom

Obligatory literature

1. Unit of obligatory literature:


Author: Davies, Michael; Woodward, Richard
Title: International organizations : a companion »
Publishing: Cheltenham ; Northampton : E. Elgar, cop. 2014
ISBN: 978-1-78100-457-9; 1-78100-457-9
COBISS.SI-ID: 27972099 - Record/s in the catalog ODKJG »
Notes: Dostop za FDV za enega uporabnika
E-edition: https://ebookcentral.proquest.com/lib/fdv-odkjg/detail.action?docID=1681114

2. Unit of obligatory literature:


Author: Karns, Margaret P.; Mingst, Karen A.; Stiles, Kendall W.
Title: International organizations : the politics and processes of global governance »
Edition: 3rd ed.
Publishing: Boulder ; London : L. Rienner, 2015
ISBN: 978-1-62637-423-2
COBISS.SI-ID: 29745411 - Record/s in the catalog ODKJG »
Notes: Dostop za FDV za tri hkratne uporabnike
E-edition: http://nukweb.nuk.uni-lj.si/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=2461313&lang=sl&site=ehost-live&scope=site

3. Unit of obligatory literature:


Author: Klabbers, Jan
Title: An introduction to international institutional law »
Edition: 2nd ed.
Publishing: Cambridge : Cambridge University Press, 2009
ISBN: 1-139-56869-8; 978-1-139-56869-2
COBISS.SI-ID: 27360259 - Record/s in the catalog ODKJG »
Notes: Dostop za Univerzo v Ljubljani
E-edition: http://nukweb.nuk.uni-lj.si/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=480395&lang=sl&site=ehost-live&scope=site
All obligatory literature in catalog ODKJG »

Additional literature

1. Unit of additional literature:


Author: United Nations
Title: Basic facts about the United Nations 2014 »
Edition: Rev. ed.
Publishing: New York : United Nations, Department of Public Information, cop. 2014
ISBN: 978-92-1-101279-8; 92-1-101279-1
COBISS.SI-ID: 80581889 - Record/s in the catalog ODKJG »
Notes: Dostop za Univerzo v Ljubljani
E-edition: http://nukweb.nuk.uni-lj.si/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=664402&lang=sl&site=ehost-live&scope=site

2. Unit of additional literature:


Author: United Nations
Title: Ustanovna listina Organizacije združenih narodov, in Statut Meddržavnega sodišča »
Publishing: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV : Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, 2015
ISBN: 978-961-235-748-1
COBISS.SI-ID: 281369344 - Record/s in the catalog ODKJG »
Notes: Ustanovna listina Organizacije združenih narodov
E-edition: http://knjigarna.fdv.si/knjige/politologija/mednarodno-pravo/i_686_ustanovna-listina-organizacije-zdruzenih-narodov-in-statut-meddrzavnega-sodisca
All additional literature in catalog ODKJG »