Skoči do osrednje vsebine

Oral Communication for Journalists

Govorno izražanje za novinarje

Obligatory literature

1. Unit of obligatory literature:


Author: Komar, Smiljana
Title: Communicative functions of intonation : English-Slovene contrastive analysis »
Publishing: Ljubljana : Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete, 2008
ISBN: 978-961-6648-21-9
COBISS.SI-ID: 242870528 - Record/s in the catalog ODKJG »

2. Unit of obligatory literature:


Author: Šeruga-Prek, Cvetka; Antončič, Emica
Title: Slovenska zborna izreka : [priročnik z vajami za javne govorce : knjiga z zvočno zgoščenko] »
Edition: 1. ponatis 2. izd.
Publishing: Maribor : Aristej, 2007
ISBN: 978-961-220-046-6
COBISS.SI-ID: 235158784 - Record/s in the catalog ODKJG »
All obligatory literature in catalog ODKJG »

Additional literature

1. Unit of additional literature:


Author: O'Keeffe, Anne
Title: Investigating media discourse »
Publishing: London ; New York : Routledge, 2006
ISBN: 978-0-203-01570-4
COBISS.SI-ID: 28141827 - Record/s in the catalog ODKJG »
Notes: Dostop za FDV za neomejeno število uporabnikov
E-edition: https://ebookcentral.proquest.com/lib/fdv-odkjg/detail.action?docID=273773

2. Unit of additional literature:


Author: Tolson, Andrew
Title: Media talk : spoken discourse on TV and radio »
Publishing: Edinburgh : Edinburgh University Press, cop. 2006
ISBN: 0-7486-1825-2; 0-7486-1826-0
COBISS.SI-ID: 25151837 - Record/s in the catalog ODKJG »
Notes: Dostop za Univerzo v Ljubljani
E-edition: http://nukweb.nuk.uni-lj.si/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=163362&lang=sl&site=ehost-live&scope=site
All additional literature in catalog ODKJG »