European Administrative space

Evropski upravni prostor

Obligatory literature

1. Unit of obligatory literature:


Author: Bačlija Brajnik, Irena
Title: Vladovanje in menedžment : evropeizacija slovenske javne uprave »
Publishing: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2016 [i. e.] 2015
ISBN: 978-961-235-770-2
COBISS.SI-ID: 282692864 - Record/s in the catalog ODKJG »
Notes: Dostop v Zebri

2. Unit of obligatory literature:


Author: Painter, Martin (ur.); Peters, B. Guy (ur.)
Title: Tradition and public administration »
Publishing: Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2010
ISBN: 978-0-230-57566-0; 978-0-230-28963-5
COBISS.SI-ID: 4980398 - Record/s in the catalog ODKJG »
Notes: Dostop za FDV za neomejeno število uporabnikov
E-edition: https://ebookcentral.proquest.com/lib/fdv-odkjg/detail.action?docID=667955
All obligatory literature in catalog ODKJG »

Additional literature

1. Unit of additional literature:


Author: OECD
Preparing public administrations for the European Administrative Space Publishing: V: SIGMA Papers, No. 23 (1998)
Notes: Besedilo je tudi v francoščinii
E-edition: https://doi.org/10.1787/5kml6143zd8p-en

2. Unit of additional literature:


Author: SIGMA / OECD
Title: European principles for public administration »
Publishing: Paris : OECD, 1999
ISBN: fdv-isbn-030
COBISS.SI-ID: 3090769 - Record/s in the catalog ODKJG »
E-edition: https://www.oecd-ilibrary.org/governance/european-principles-for-public-administration_5kml60zwdr7h-en
All additional literature in catalog ODKJG »