Psychoanalysis and culture

Psihoanaliza in kultura

Obligatory literature

1. Unit of obligatory literature:


Author: Freud, Sigmund
Title: Spisi o družbi in religiji »
Edition: 1. natis
Publishing: Ljubljana : Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2007
ISBN: 978-961-6376-31-0
COBISS.SI-ID: 232684288 - Record/s in the catalog ODKJG »

2. Unit of obligatory literature:


Author: Vrtačič, Eva; Šterk, Karmen
Title: Serijska kultura, popularni morilec : serijski morilec v popularni kulturi »
Publishing: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2008
ISBN: 978-961-235-321-6
COBISS.SI-ID: 238195712 - Record/s in the catalog ODKJG »
All obligatory literature in catalog ODKJG »

Additional literature

1. Unit of additional literature:


Author: Komel, Mirt; Šterk, Karmen
Title: The Obama effect : a psychoanalytical observation of Obama's marketing rhetoric and discourse »
Publishing: V: Teorija in praksa. - Letn. 51, št. 6(nov.-dec. 2014), str. 1131-1147
COBISS.SI-ID: 33090397 - Record/s in the catalog ODKJG »
E-edition: http://dk.fdv.uni-lj.si/db/pdfs/TiP2014_6_KomelSterk.pdf

2. Unit of additional literature:


Author: Krečič, Jela (ur.); Novak, Ivana (ur.)
Title: Proti koncu : sodobna TV serija in serialnost »
Edition: 1. izd.
Publishing: Ljubljana : Slovenska kinoteka, 2011
ISBN: 978-961-6417-67-9
COBISS.SI-ID: 259341568 - Record/s in the catalog ODKJG »
All additional literature in catalog ODKJG »