Administrative processes

Upravni procesi

Obligatory literature

1. Unit of obligatory literature:


Author: Bačlija Brajnik, Irena
Title: Vladovanje in menedžment : evropeizacija slovenske javne uprave »
Publishing: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2016 [i. e.] 2015
ISBN: 978-961-235-770-2
COBISS.SI-ID: 282692864 - Record/s in the catalog ODKJG »

2. Unit of obligatory literature:


Author: Simon, Herbert Alexander
Title: Administrative behavior : a study of decision-making processes in administrative organizations »
Edition: 4th ed.
Publishing: New York : Free Press, cop. 1997
ISBN: 0-684-83582-7
COBISS.SI-ID: 311255 - Record/s in the catalog ODKJG »
All obligatory literature in catalog ODKJG »

Additional literature

1. Unit of additional literature:


Author: Grafenauer, Božo; Breznik, Janez
Title: Upravni postopek in upravni spor »
Edition: 1. natis
Publishing: Ljubljana : GV založba, 2005
ISBN: 86-7061-385-9
COBISS.SI-ID: 220049920 - Record/s in the catalog ODKJG »

2. Unit of additional literature:


Author: Sedonja, Jože; Štriker, Marijan; Todorović, Nikola
Title: Vzorci uradnih pisanj v upravnem postopku »
Edition: 1. natis
Publishing: Ljubljana : GV založba, 2002
ISBN: 86-7061-289-5
COBISS.SI-ID: 119407360 - Record/s in the catalog ODKJG »
All additional literature in catalog ODKJG »