Innovation management

Menedžment inovacij

Obligatory literature

1. Unit of obligatory literature:


Author: Ilič, Branko
Title: Socioekonomska analiza spodbude za inoviranje v podjetju : študija nekaterih kontingenčnih dejavnikov vpliva »
Publishing: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2001
ISBN: 961-235-065-5
COBISS.SI-ID: 113714944 - Record/s in the catalog ODKJG »

2. Unit of obligatory literature:


Author: Svetlik, Ivan (ur.); Ilič, Branko (ur.)
Title: Razpoke v zgodbi o uspehu : primerjalna analiza upravljanja človeških virov v Sloveniji »
Publishing: Ljubljana : Sophia, 2004
ISBN: 961-6294-55-5
COBISS.SI-ID: 213299968 - Record/s in the catalog ODKJG »
Notes: Samo poglavje: Spodbujanje inovativnosti z denarnimi in nedenarnimi nagradami / Branko Ilič. - Str. 174-202
All obligatory literature in catalog ODKJG »

Additional literature

1. Unit of additional literature:


Title: The Journal of product innovation management »
Publishing: Oxford : Blackwell Publishing, 1984-
COBISS.SI-ID: 518621977 - Record/s in the catalog ODKJG »
Notes: Članki iz revije: Journal of Product Innovation Management
E-edition: http://nukweb.nuk.uni-lj.si/login?url=http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1540-5885

2. Unit of additional literature:


Author: Afuah, Allan
Title: Innovation management : strategies, implementation and profits »
Edition: 2nd ed., Indian ed.
Publishing: New York ; Oxford : Oxford University Press, 2013
ISBN: 978-0-19-806416-9; 0-19-806416-0
COBISS.SI-ID: 33588061 - Record/s in the catalog ODKJG »

3. Unit of additional literature:


Author: Sundbo, Jon
Title: The strategic management of innovation : a sociological and economic theory »
Publishing: Cheltenham ; Northampton (Mass.) : E. Elgar, 2002, cop. 2001
ISBN: 1-84064-799-X
COBISS.SI-ID: 27844957 - Record/s in the catalog ODKJG »
All additional literature in catalog ODKJG »