Human Resources Management

Menedžment človeških virov

Obligatory literature

1. Unit of obligatory literature:


Author: Dessler, Gary
Title: Human resource management »
Edition: 14th ed., global ed.
Publishing: Harlow : Pearson Education, cop. 2015
ISBN: 978-1-292-01843-0; 1-292-01843-7
COBISS.SI-ID: 13051297 - Record/s in the catalog ODKJG »

2. Unit of obligatory literature:


Author: Zupan, Nada et al.
Title: Menedžment človeških virov »
Edition: 1. natis
Publishing: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2009
ISBN: 978-961-235-347-6
COBISS.SI-ID: 242468096 - Record/s in the catalog ODKJG »
All obligatory literature in catalog ODKJG »

Additional literature

1. Unit of additional literature:


Author: Černigoj-Sadar, Nevenka et al.
Title: Upravljanje človeških virov 2004 : mednarodna primerjalna študija : tabelarni pregled podatkov »
Publishing: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Inštitut za družbene vede : distribucija L. Valič, 2005
ISBN: 961-235-196-1
COBISS.SI-ID: 220060672 - Record/s in the catalog ODKJG »
All additional literature in catalog ODKJG »