Academic writing: language and style

Jezik in stil strokovnih besedil

Obligatory literature

1. Unit of obligatory literature:


Author: Logar, Nataša
Title: Kotički pravnega jezika »
Edition: 1. natis
Publishing: Ljubljana : GV založba, 2009
ISBN: 978-961-247-112-5
COBISS.SI-ID: 246941696 - Record/s in the catalog ODKJG »

2. Unit of obligatory literature:


Author: Logar, Nataša, Verovnik, Tina (ur.).
Title: Nastajanje strokovnih in znanstvenih besedil : med pisanjem in družbenim kontekstom »
Publishing: Ljubljana : Študentska založba, 2001
ISBN: 961-6356-53-4
COBISS.SI-ID: 113790976 - Record/s in the catalog ODKJG »
All obligatory literature in catalog ODKJG »

Additional literature

1. Unit of additional literature:


Author: Ledinek, Nina (ur.); Žagar Karer, Mojca (ur.); Humar, Marjeta (ur.)
Title: Terminologija in sodobna terminografija »
Publishing: Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2009
ISBN: 978-961-254-158-3
COBISS.SI-ID: 248173568 - Record/s in the catalog ODKJG »

2. Unit of additional literature:


Author: Murray, Rowena
Title: The handbook of academic writing : a fresh approach »
Publishing: Maidenhead ; New York : Open University Press, 2006
ISBN: 0-335-21934-9; 978-0-335-21934-6; 0-335-21933-0; 978-0-335-21933-9
COBISS.SI-ID: 26719837 - Record/s in the catalog ODKJG »

3. Unit of additional literature:


Author: Žagar, Igor Ž.; Schlamberger Brezar, Mojca
Title: Argumentacija v jeziku »
Publishing: Ljubljana : Pedagoški inštitut, 2012
ISBN: 978-961-270-130-7
COBISS.SI-ID: 264263680 - Record/s in the catalog ODKJG »
E-edition: http://itunes.apple.com/si/book/isbn
All additional literature in catalog ODKJG »