International Relations

Mednarodni odnosi

Obligatory literature

1. Unit of obligatory literature:


Author: Baylis, John (ur.); Smith, Steve (ur.); Owens, Patricia (ur.)
Title: Globalizacija svetovne politike. [Zv. 1], Uvod v mednarodne odnose, [Zv. 2] Mednarodni problemi »
Edition: Slovenska izd.
Publishing: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2007
ISBN: 978-961-235-282-0; 961-235-282-8
COBISS.SI-ID: 234043648 - Record/s in the catalog ODKJG »
Notes: Delo je v 2 zvezkih. Dostop v Zebri

2. Unit of obligatory literature:


Author: Devin, Guillaume
Title: Sociologija mednarodnih odnosov »
Publishing: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2008
ISBN: 978-961-235-324-7
COBISS.SI-ID: 239078400 - Record/s in the catalog ODKJG »
All obligatory literature in catalog ODKJG »

Additional literature

1. Unit of additional literature:


Author: Juričič, Tamara; Šabič, Zlatko
Title: S Feliksom okoli sveta mednarodnih odnosov »
Edition: 1. izd.
Publishing: Ljubljana : samozal. Z. Šabič : [samozal.] T. Juričič, 2017
ISBN: 978-961-283-928-4
COBISS.SI-ID: 290191360 - Record/s in the catalog ODKJG »
All additional literature in catalog ODKJG »