Practical course in news-reporting stylistics

Stilistični praktikum

Obligatory literature

1. Unit of obligatory literature:


Author: Košir, Manca
Title: Nastavki za teorijo novinarskih vrst : [visokošolski učbenik] »
Publishing: Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1988
COBISS.SI-ID: 22861057 - Record/s in the catalog ODKJG »

2. Unit of obligatory literature:


Author: Merljak, Sonja
Title: Literarno novinarstvo : pojav in raba sodobne pripovedne novinarske vrste v ZDA in Sloveniji »
Edition: 1. izd.
Publishing: Ljubljana : Modrijan, 2008
ISBN: 978-961-241-237-1
COBISS.SI-ID: 238308608 - Record/s in the catalog ODKJG »
All obligatory literature in catalog ODKJG »

Additional literature

1. Unit of additional literature:


Notes: Izbrana poglavja in prispevki iz različnih del, ki bodo podana pri izvedbi.

2. Unit of additional literature:


Author: Logar, Nataša
Title: Birokratska latovščina in evfemizmi : jezikovno maskiranje družbenih resnic »
Publishing: V: Toporišičeva obdobja. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. - Str. 117-123
COBISS.SI-ID: 62639202 - Record/s in the catalog ODKJG »
E-edition: http://centerslo.si/wp-content/uploads/2016/11/Logar.pdf

3. Unit of additional literature:


Author: Verovnik, Tina
Title: Govor radijskega voditelja med zvrstnostjo in stilnostjo »
Publishing: V: Toporišičeva obdobja. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. - Str. 317-323
COBISS.SI-ID: 34454109 - Record/s in the catalog ODKJG »
E-edition: http://centerslo.si/wp-content/uploads/2016/11/LengarVer.pdf
All additional literature in catalog ODKJG »