Practical course

Praktikum

Obligatory literature

1. Unit of obligatory literature:


Author: Černigoj-Sadar, Nevenka et al.
Title: Upravljanje človeških virov 2004 : mednarodna primerjalna študija : tabelarni pregled podatkov »
Publishing: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Inštitut za družbene vede : distribucija L. Valič, 2005
ISBN: 961-235-196-1
COBISS.SI-ID: 220060672 - Record/s in the catalog ODKJG »

2. Unit of obligatory literature:


Author: Dessler, Gary
Title: Human resource management »
Edition: 14th ed., global ed.
Publishing: Harlow : Pearson Education, cop. 2015
ISBN: 978-1-292-01843-0; 1-292-01843-7
COBISS.SI-ID: 13051297 - Record/s in the catalog ODKJG »
All obligatory literature in catalog ODKJG »

Additional literature

All additional literature in catalog ODKJG »