Foreign language IV: English for specific purposes

Drugi tuji strokovni jezik IV: angleščina

Obligatory literature

1. Unit of obligatory literature:


Author: Jarc, Mojca
Title: Angleščina za študente mednarodnih odnosov : 4. letnik : študijsko leto 2011/2012 »
Publishing: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2011
COBISS.SI-ID: 30824797 - Record/s in the catalog ODKJG »
All obligatory literature in catalog ODKJG »

Additional literature

1. Unit of additional literature:


Author: Markič, Jasmina; Ljeskovac, Nevenka
Title: Konferenčna terminologija »
Edition: 1. natis
Publishing: Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011
ISBN: 978-961-237-396-2
COBISS.SI-ID: 253978624 - Record/s in the catalog ODKJG »
All additional literature in catalog ODKJG »