Foreign language IV: English for specific purposes

Prvi tuji strokovni jezik IV: angleščina

Obligatory literature

1. Unit of obligatory literature:


Author: Budeč Staničić, Marijana
English 4 for students of politology and public administration Publishing: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, v pripravi
Notes: V pripravi.
All obligatory literature in catalog ODKJG »

Additional literature

1. Unit of additional literature:


Notes: Dodatno gradivo za študente politologije in javne uprave
All additional literature in catalog ODKJG »