Practicum in marketing planning

Praktikum marketinškega načrtovanja

Obligatory literature

1. Unit of obligatory literature:


Author: Podnar, Klement; Golob, Urša; Jančič, Zlatko
Title: Temelji marketinškega načrta »
Publishing: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2007
ISBN: 978-961-235-300-1
COBISS.SI-ID: 235631360 - Record/s in the catalog ODKJG »
All obligatory literature in catalog ODKJG »

Additional literature

All additional literature in catalog ODKJG »