International Law

Politika mednarodnega prava

Obligatory literature

1. Unit of obligatory literature:


Author: Degan, Vladimir-Đuro
Title: Međunarodno pravo »
Publishing: Zagreb : Školska knjiga, 2011
ISBN: 978-953-0-30417-8
COBISS.SI-ID: 11521105 - Record/s in the catalog ODKJG »

2. Unit of obligatory literature:


Author: Türk, Danilo
Title: Temelji mednarodnega prava »
Edition: 2., pregledana in dopolnjena izd.
Publishing: Ljubljana : IUS Software, GV Založba, 2015
ISBN: 978-961-247-306-8
COBISS.SI-ID: 278881024 - Record/s in the catalog ODKJG »
All obligatory literature in catalog ODKJG »

Additional literature

1. Unit of additional literature:


Author: Cerar, Miro
Title: Kako študirati pravo »
Publishing: Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2003
ISBN: 961-204-271-3
COBISS.SI-ID: 126149376 - Record/s in the catalog ODKJG »

2. Unit of additional literature:


Author: Conforti, Benedetto
Title: Mednarodno pravo »
Publishing: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2005
ISBN: 961-235-199-6
COBISS.SI-ID: 220793088 - Record/s in the catalog ODKJG »
All additional literature in catalog ODKJG »