Stylistics

Obča stilistika

Obligatory literature

1. Unit of obligatory literature:


Author: Jakobson, Roman
Title: Lingvistični in drugi spisi »
Publishing: Ljubljana : ŠKUC : Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1989
COBISS.SI-ID: 6749698 - Record/s in the catalog ODKJG »

2. Unit of obligatory literature:


Author: Korošec, Tomo
Title: Stilistika slovenskega poročevalstva »
Publishing: Ljubljana : Kmečki glas, 1998
ISBN: 961-203-136-3
COBISS.SI-ID: 71312896 - Record/s in the catalog ODKJG »
All obligatory literature in catalog ODKJG »

Additional literature

1. Unit of additional literature:


Notes: Izbrana poglavja za izdelavo seminarskih nalog (tedenski načrt)

2. Unit of additional literature:


Author: Kmecl, Matjaž
Title: Mala literarna teorija »
Edition: 4., popravljena in dopolnjena izd.
Publishing: Ljubljana : Mihelač in Nešović, 1996
ISBN: 961-6183-08-7
COBISS.SI-ID: 55487232 - Record/s in the catalog ODKJG »

3. Unit of additional literature:


Author: Toporišič, Jože
Title: Nova slovenska skladnja »
Publishing: Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1982
COBISS.SI-ID: 13361921 - Record/s in the catalog ODKJG »
All additional literature in catalog ODKJG »