Industrial Relations

Industrijski odnosi

Obligatory literature

1. Unit of obligatory literature:


Author: Stanojević, Miroslav
Title: Socialno partnerstvo : modeli industrijskih odnosov ob koncu 20. stoletja »
Publishing: Ljubljana : Enotnost, 1996
ISBN: 961-6054-20-1
COBISS.SI-ID: 58795008 - Record/s in the catalog ODKJG »

2. Unit of obligatory literature:


Author: Stanojević, Miroslav (ur.)
Title: Uspešna nedozorelost : socialne institucije in kakovostna podjetja v Sloveniji »
Publishing: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2001
ISBN: 961-235-068-X
COBISS.SI-ID: 114293760 - Record/s in the catalog ODKJG »
All obligatory literature in catalog ODKJG »

Additional literature

1. Unit of additional literature:


Author: European Union. European Commission. Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion
Title: Industrial relations in Europe 2010 »
Publishing: Luxembourg : Publications Office of the European Communities, cop. 2011
ISBN: 978-92-79-17861-0
COBISS.SI-ID: 901699 - Record/s in the catalog ODKJG »
E-edition: http://bookshop.europa.eu/en/industrial-relations-in-europe-2010-pbKEAS10001/

2. Unit of additional literature:


Author: Ferner, Anthony (ur.); Hyman, Richard (ur.)
Title: Changing industrial relations in Europe »
Edition: 2nd ed.
Publishing: Oxford ; Malden (Mass.) : Blackwell, 2004, cop. 1998
ISBN: 0-631-20550-0; 0-631-20551-9
COBISS.SI-ID: 26377821 - Record/s in the catalog ODKJG »

3. Unit of additional literature:


Author: Zupan, Nada et al.
Title: Menedžment človeških virov »
Edition: 1. natis
Publishing: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2009
ISBN: 978-961-235-347-6
COBISS.SI-ID: 242468096 - Record/s in the catalog ODKJG »
All additional literature in catalog ODKJG »