Graduating practical course and graduating paper

Diplomski praktikum in diplomsko delo

Obligatory literature

1. Unit of obligatory literature:


Author: Browne, M. Neil; Keeley, Stuart M.
Title: Asking the right questions : a guide to critical thinking »
Edition: 8th ed.
Publishing: Upper Saddle River : Pearson Prentice Hall, 2007
ISBN: 0-13-220304-9; 978-0-13-220304-3
COBISS.SI-ID: 26270301 - Record/s in the catalog ODKJG »

2. Unit of obligatory literature:


Author: Bučar, Bojko; Šabič, Zlatko; Brglez, Milan
Title: Navodila za pisanje : seminarske naloge in diplomska dela »
Edition: 2. izd.
Publishing: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2002
ISBN: 961-235-037-X
COBISS.SI-ID: 118856704 - Record/s in the catalog ODKJG »
All obligatory literature in catalog ODKJG »

Additional literature

1. Unit of additional literature:


Author: Govekar-Okoliš, Monika; Kranjčec, Renata; Gruden, Urška
Title: Praktično usposabljanje študentov v delovnih organizacijah in primeri praks »
Publishing: Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010
ISBN: 978-961-237-359-7
COBISS.SI-ID: 251213824 - Record/s in the catalog ODKJG »

2. Unit of additional literature:


Author: Kristl, Julijana et al.
Title: Smernice za praktično usposabljanje na Univerzi v Ljubljani »
Publishing: V Ljubljani : Univerza, 2007
ISBN: 978-961-6410-15-1
COBISS.SI-ID: 235033856 - Record/s in the catalog ODKJG »
E-edition: https://www.fpp.uni-lj.si/mma_bin.php?id=20120323121459
All additional literature in catalog ODKJG »