Skoči do osrednje vsebine

Sociology and Political Science of the Military

Sociologija in politologija vojske

Obligatory literature

1. Unit of obligatory literature:


Author: Jelušič, Ljubica
Title: Legitimnost sodobnega vojaštva »
Publishing: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 1997
ISBN: 86-80227-64-1
COBISS.SI-ID: 64629504 - Record/s in the catalog ODKJG »
E-edition: https://zebra.fdv.uni-lj.si

2. Unit of obligatory literature:


Author: Vuga Beršnak, Janja
Title: Kulturne značilnosti slovenske družbe in njen odnos do varnosti : vojska na stičišču zahtev države, pričakovanj družbe in lastne pohlepnosti »
Edition: 1. izd.
Publishing: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2021
ISBN: 978-961-235-967-6
COBISS.SI-ID: 59387907 - Record/s in the catalog ODKJG »
E-edition: https://zebra.fdv.uni-lj.si
All obligatory literature in catalog ODKJG »

Additional literature

1. Unit of additional literature:


Author: Jelušič, Ljubica (ur.); Pešec, Mojca (ur.)
Title: Seksizem v vojaški uniformi »
Publishing: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2011
ISBN: 978-961-235-468-8; 961-235-097-3
COBISS.SI-ID: 258283776 - Record/s in the catalog ODKJG »
E-edition: https://knjigarna.fdv.si/s/u/pdf/85.pdf

2. Unit of additional literature:


Author: Malešič, Marjan et al.
Title: Small, but smart? : the structural and functional professionalization of the Slovenian Armed Forces »
Edition: 1st ed.
Publishing: Baden-Baden : Nomos, 2015
ISBN: 978-3-8487-2067-5; 978-3-8452-6274-1; 978-3-845-26274-1
COBISS.SI-ID: 33310557 - Record/s in the catalog ODKJG »
E-edition: http://nukweb.nuk.uni-lj.si/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1067450&lang=sl&site=ehost-live&scope=site

3. Unit of additional literature:


Author: Šteiner, Alojz
Title: Slovenska vojska med tranzicijo in transformacijo »
Publishing: Ljubljana : Slovenska vojska, Center vojaških šol, 2015
ISBN: 978-961-6600-56-9
COBISS.SI-ID: 282276096 - Record/s in the catalog ODKJG »
All additional literature in catalog ODKJG »