Skoči do osrednje vsebine

Defense and Security System

Obrambni in varnostni sistem

Obligatory literature

1. Unit of obligatory literature:


Author: Grizold, Anton
Title: Izzivi v razvoju nacionalne obrambe Slovenije »
Publishing: V: Demokratizacija, profesionalizacija in odpiranje v svet. - V Ljubljani : Fakulteta za družbene vede, 2004. - (Teorija in praksa, 0040-3598 ; letn. 41, št. 1/2). - str. 448-458
ISBN: fdv-isbn-007
COBISS.SI-ID: 23024477 - Record/s in the catalog ODKJG »
E-edition: http://dk.fdv.uni-lj.si/db/pdfs/tip20041-2grizold.PDF

2. Unit of obligatory literature:


Author: Sotlar, Andrej; Grizold, Anton; Vuga Beršnak, Janja
Title: Institucionalizacija zagotavljanja nacionalne varnosti Republike Slovenije : konceptualizacija, razvojni mejniki, politika in sistem »
Publishing: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2020
ISBN: 978-961-235-930-0
COBISS.SI-ID: 29605379 - Record/s in the catalog ODKJG »
E-edition: https://zebra.fdv.uni-lj.si
All obligatory literature in catalog ODKJG »

Additional literature

1. Unit of additional literature:


Notes: Veljavni pravni, normativni in političnostrateški akti Republike Slovenije, ki urejajo področje nacionalne varnosti.

2. Unit of additional literature:


Author: Buzan, Barry
Title: People, states & fear : an agenda for international security studies in the post-cold war era : 25th anniversary »
Publishing: Colchester : ECPR, 2016
ISBN: 978-1-910259-04-7; 978-1-910259-05-4
COBISS.SI-ID: 27984899 - Record/s in the catalog ODKJG »
E-edition: https://ebookcentral.proquest.com/lib/fdv-odkjg/detail.action?docID=4806495

3. Unit of additional literature:


Author: Prezelj, Iztok
Title: Nacionalni sistemi kriznega menedžmenta »
Publishing: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2005
ISBN: 961-235-213-5
COBISS.SI-ID: 222607360 - Record/s in the catalog ODKJG »
E-edition: https://zebra.fdv.uni-lj.si
All additional literature in catalog ODKJG »