Skoči do osrednje vsebine

Modern philosophy

Moderna filozofija

Obligatory literature

1. Unit of obligatory literature:


Author: Lacan, Jacques
Title: Štirje temeljni koncepti psihoanalize »
Edition: 1. ponatis
Publishing: Ljubljana : Društvo za teoretsko psihoanalizo, 1996
COBISS.SI-ID: 3384731 - Record/s in the catalog ODKJG »

2. Unit of obligatory literature:


Author: Milner, Jean-Claude
Title: Strukturalizem : liki in paradigma »
Edition: 1. izd.
Publishing: Ljubljana : Krtina, 2003
ISBN: 961-6174-64-9
COBISS.SI-ID: 127613696 - Record/s in the catalog ODKJG »
All obligatory literature in catalog ODKJG »

Additional literature

1. Unit of additional literature:


Author: Descartes, René
Title: Meditacije o prvi filozofiji, v katerih je dokazano bivanje božje in različnost človeške duše in telesa »
Edition: 2. reprint izd. iz leta 1973
Publishing: Ljubljana : Slovenska matica, 2004
ISBN: 961-213-120-1
COBISS.SI-ID: 212849408 - Record/s in the catalog ODKJG »

2. Unit of additional literature:


Author: Hegel, Georg Wilhelm Friedrich
Title: Fenomenologija duha »
Edition: 1. natis
Publishing: Ljubljana : Društvo za teoretsko psihoanalizo, 1998
ISBN: 961-90244-5-1
COBISS.SI-ID: 75982336 - Record/s in the catalog ODKJG »

3. Unit of additional literature:


Author: Spinoza, Benedictus de
Title: Etika »
Edition: Reprint izdaje iz leta 1963
Publishing: V Ljubljani : Slovenska matica, 1988
COBISS.SI-ID: 6970112 - Record/s in the catalog ODKJG »
All additional literature in catalog ODKJG »