Skoči do osrednje vsebine

Journalism, Ethics and Professionalism

Novinarstvo, etika in profesionalnost

Obligatory literature

1. Unit of obligatory literature:


Author: Čeferin, Rok
Title: Meje svobode tiska : analiza sodne prakse Ustavnega sodišča Republike Slovenije in Evropskega sodišča za človekove pravice »
Edition: 1. natis
Publishing: Ljubljana : GV založba, 2013
ISBN: 978-961-247-241-2
COBISS.SI-ID: 266721280 - Record/s in the catalog ODKJG »

2. Unit of obligatory literature:


Author: Tumber, Howard (ur.)
Title: Journalism : critial concepts in media and cultural studies »
Publishing: London ; New York : Routledge, 2008
ISBN: 978-0-415-38087-4; 0-415-38087-1; 978-0-415-38088-1; 0-415-38088-X; 978-0-415-38089-8; 0-415-38089-8
COBISS.SI-ID: 27800157 - Record/s in the catalog ODKJG »
Notes: Volume III.
All obligatory literature in catalog ODKJG »

Additional literature

1. Unit of additional literature:


Author: Poler Kovačič, Melita
Title: Kriza novinarske odgovornosti »
Publishing: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2005
ISBN: 961-235-215-1
COBISS.SI-ID: 222626304 - Record/s in the catalog ODKJG »

2. Unit of additional literature:


Author: Ward, Stephen John Anthony
Title: Global journalism ethics »
Publishing: Montreal [etc.] : McGill-Queen's University Press, cop. 2010
ISBN: 978-0-7735-3678-4; 978-0-7735-3693-7
COBISS.SI-ID: 29452125 - Record/s in the catalog ODKJG »
E-edition: http://nukweb.nuk.uni-lj.si/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=404238&lang=sl&site=ehost-live&scope=site
All additional literature in catalog ODKJG »