Skoči do osrednje vsebine

Language, style and narration of journalistic writing

Jezik, stil in novinarska naracija

Obligatory literature

1. Unit of obligatory literature:


Title: Meddisciplinarnost v slovenistiki »
Publishing: Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011
ISBN: 978-961-237-461-7
COBISS.SI-ID: 258646784 - Record/s in the catalog ODKJG »
Notes: Poglavje: Stik disciplin v besedilu iz besednih in slikovnih semiotskih virov / Sonja Starc. - Str. 433-440 ; Dostopno na: https://centerslo.si/wp-content/uploads/2015/10/30-Starc.pdf
E-edition: https://centerslo.si/simpozij-obdobja/zborniki/obdobja-30/

2. Unit of obligatory literature:


Author: Jeffries, Lesley; McIntyre, Dan
Title: Stylistics »
Edition: 11th printing
Publishing: Cambridge : Cambridge University Press, 2018, cop. 2010
ISBN: 978-0-521-72869-0; 0-521-72869-X; 978-0-521-40564-5; 0-521-40564-5
COBISS.SI-ID: 75039235 - Record/s in the catalog ODKJG »

3. Unit of obligatory literature:


Author: Kress, Gunther R.
Title: Multimodality : a social semiotic approach to contemporary communication »
Publishing: London ; New York : Routledge, 2010
ISBN: 978-0-415-32060-3; 0-415-32060-7; 978-0-415-32061-0; 0-415-32061-5; 978-0-203-97003-4; 0-203-97003-9
COBISS.SI-ID: 31019613 - Record/s in the catalog ODKJG »
E-edition: https://ebookcentral.proquest.com/lib/fdv-odkjg/detail.action?docID=465511
All obligatory literature in catalog ODKJG »

Additional literature

1. Unit of additional literature:


Author: Logar, Nataša
Title: Birokratska latovščina in evfemizmi : jezikovno maskiranje družbenih resnic »
Publishing: V: Toporišičeva obdobja. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. - (Obdobja, ISSN 1408-211X. Simpozij. = Symposium ; 35). - ISBN 978-961-237-866-0. - Str. 117-123
ISBN: fdv-isbn-132
COBISS.SI-ID: 62639202 - Record/s in the catalog ODKJG »
E-edition: http://centerslo.si/wp-content/uploads/2016/11/Logar.pdf
All additional literature in catalog ODKJG »