Skoči do osrednje vsebine

Politics of International Law

Politika mednarodnega prava

Obligatory literature

1. Unit of obligatory literature:


Author: Degan, Vladimir-Đuro
Title: Međunarodno pravo »
Publishing: Zagreb : Školska knjiga, 2011
ISBN: 978-953-0-30417-8
COBISS.SI-ID: 11521105 - Record/s in the catalog ODKJG »

2. Unit of obligatory literature:


Author: Türk, Danilo
Title: Temelji mednarodnega prava »
Edition: 2., pregledana in dopolnjena izd.
Publishing: Ljubljana : IUS Software, GV Založba, 2015
ISBN: 978-961-247-306-8
COBISS.SI-ID: 278881024 - Record/s in the catalog ODKJG »
All obligatory literature in catalog ODKJG »

Additional literature

1. Unit of additional literature:


Author: Conforti, Benedetto
Title: Mednarodno pravo »
Publishing: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2005
ISBN: 961-235-199-6
COBISS.SI-ID: 220793088 - Record/s in the catalog ODKJG »

2. Unit of additional literature:


Author: Koskenniemi, Martti
Title: Blagi prosvetitelj narodov : vzpon in padec mednarodnega prava 1870-1960 »
Publishing: Ljubljana : Založba Fakultete za družbene vede : Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, 2012
ISBN: 978-961-235-581-4
COBISS.SI-ID: 260715264 - Record/s in the catalog ODKJG »
E-edition: http://knjigarna.fdv.si/knjige/politologija/mednarodno-pravo/i_556_blagi-prosvetitelj-narodov-vzpon-in-padec-mednarodnega-prava-1870-1960

3. Unit of additional literature:


Author: Petrič, Ana Polak et al. (ur.)
Title: Pravo mednarodnih pogodb : priročnik, strokovni prispevki in dokumenti »
Publishing: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV : Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, 2013
ISBN: 978-961-235-659-0
COBISS.SI-ID: 270708992 - Record/s in the catalog ODKJG »
E-edition: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZZ/Dokumenti/multilaterala/mednarodno-pravo/0ae79f398c/PMP_1._del.pdf
All additional literature in catalog ODKJG »