Skoči do osrednje vsebine

Diplomatic and consular relations

Diplomatski in konzularni odnosi

Obligatory literature

1. Unit of obligatory literature:


Author: Benedetti, Ksenija
Title: Protokol, simfonija forme »
Edition: 1. natis
Publishing: Ljubljana : Planet GV, 2008
ISBN: 978-961-6529-55-6
COBISS.SI-ID: 240666880 - Record/s in the catalog ODKJG »
Notes: Str. 65–159; 177–209; 220–226; 289–298; 342–346; 355–358; 365–369; 372–388; 389–423; 473–488; 500–531; 600–608.
E-edition: https://zebra.fdv.uni-lj.si

2. Unit of obligatory literature:


Author: Udovič, Boštjan
Title: Zgodovina (gospodarske) diplomacije »
Publishing: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2013
ISBN: 978-961-235-665-1
COBISS.SI-ID: 270853120 - Record/s in the catalog ODKJG »
Notes: Do str. 254.
All obligatory literature in catalog ODKJG »

Additional literature

1. Unit of additional literature:


Author: Bohte, Borut; Sancin, Vasilka
Title: Diplomatsko in konzularno pravo »
Publishing: Ljubljana : Cankarjeva založba, 2006
ISBN: 961-231-561-2; 978-961-231-561-0
COBISS.SI-ID: 228764672 - Record/s in the catalog ODKJG »
Notes: Str. 81–171.

2. Unit of additional literature:


Author: Dembinski, Ludvik
Title: The modern law of diplomacy : external missions of states and international organizations »
Publishing: Dordrecht ; Boston ; Lancaster : M. Nijhoff, 1988
ISBN: 90-247-3681-1
COBISS.SI-ID: 19501149 - Record/s in the catalog ODKJG »

3. Unit of additional literature:


Author: Jager Agius, Irena (ur.)
Title: Sklepanje mednarodnih pogodb in drugih mednarodnih aktov : priročnik »
Publishing: Ljubljana : Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, 2016
ISBN: 978-961-6566-29-2
COBISS.SI-ID: 285141504 - Record/s in the catalog ODKJG »
E-edition: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZZ/Dokumenti/multilaterala/mednarodno-pravo/e8a6613412/Sklepanje_mednarodnih_pogodb_prirocnik.pdf

4. Unit of additional literature:


Author: Simoniti, Iztok et al. (ur.)
Title: Diplomatsko pravo : izbrane konvencije »
Publishing: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV : Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, 2014
ISBN: 978-961-235-715-3
COBISS.SI-ID: 277034496 - Record/s in the catalog ODKJG »
Notes: Str. 3–61; 75ff, 95ff, 213ff, 253ff, 375ff, 473ff, 541ff, 705ff.
E-edition: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZZ/Dokumenti/multilaterala/mednarodno-pravo/96461477f7/Diplomatsko_pravo-izbrane-konvencije.pdf
All additional literature in catalog ODKJG »