Skoči do osrednje vsebine

Master's seminar II

Magistrski seminar II

Obligatory literature

1. Unit of obligatory literature:


Notes: Literatura bo predpisana glede na potrebe raziskovalnih nalog in v povezavi z nosilci ter učnimi načrti predmetov na modulih Študije družbenih sprememb in novih tveganj ter Študije vsakdanjega življenja in spolov.
All obligatory literature in catalog ODKJG »

Additional literature

1. Unit of additional literature:


Title: A Guide to Writing a Senior Thesis in Sociology »
Publishing: Cambridge, MA : Harvard University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Sociology, cop. 2009
ISBN: fdv-isbn-075
COBISS.SI-ID: 75316739 - Record/s in the catalog ODKJG »
Notes: Dostopno tudi na: http://writingproject.fas.harvard.edu/files/hwp/files/sociology_2012_final.pdf?m=1370451347
E-edition: https://sociology.fas.harvard.edu/files/sociology/files/thesis_guide_sept_2012.pdf

2. Unit of additional literature:


Title: A Guide to the ALM Thesis »
Edition: 7th ed.
Publishing: [Cambridge, MA] : Harvard University Extension School, Master of Liberal Arts Program, cop. 2012
ISBN: fdv-isbn-076
COBISS.SI-ID: 75338243 - Record/s in the catalog ODKJG »
E-edition: https://canvas.harvard.edu/courses/7982/files/1570728/download?verifier=KfOntjCRbUwmxghsasSFiAUeK9u8maCzk6FAMEF7&wrap=1

3. Unit of additional literature:


Author: Logar, Nataša et al.
Title: Navodila za pisanje in oblikovanje strokovno-znanstvenih del FDV »
Edition: 3. dopolnjena izd.
Publishing: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2022
ISBN: 978-961-295-016-3
COBISS.SI-ID: 102209027 - Record/s in the catalog ODKJG »
E-edition: https://www.fdv.uni-lj.si/docs/default-source/dodiplomski-studij-1-stopnje/navodila-za-pisanje-in-oblikovanje-strokovno-znanstvenih-del-fdv_2017.pdf
All additional literature in catalog ODKJG »