Skoči do osrednje vsebine

Current Issues in the International Community

Aktualni problemi mednarodne skupnosti

Obligatory literature

1. Unit of obligatory literature:


Author: Baylis, John (ur.); Smith, Steve (ur.); Owens, Patricia (ur.)
Title: Globalizacija svetovne politike. Zv. 2, Mednarodni problemi »
Edition: Slovenska izd., 1. natis
Publishing: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2008
ISBN: 978-961-235-354-4
COBISS.SI-ID: 242907392 - Record/s in the catalog ODKJG »
E-edition: https://zebra.fdv.uni-lj.si

2. Unit of obligatory literature:


Author: Parker, Geoffrey
Title: Zahodna geopolitična misel v dvajsetem stoletju »
Publishing: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 1997
ISBN: 86-80227-69-2
COBISS.SI-ID: 67500544 - Record/s in the catalog ODKJG »
All obligatory literature in catalog ODKJG »

Additional literature

1. Unit of additional literature:


Author: Türk, Danilo
Title: Temelji mednarodnega prava »
Edition: 2., pregledana in dopolnjena izd.
Publishing: Ljubljana : IUS Software, GV Založba, 2015
ISBN: 978-961-247-306-8
COBISS.SI-ID: 278881024 - Record/s in the catalog ODKJG »
All additional literature in catalog ODKJG »