Skoči do osrednje vsebine

Security Sector and Society

Varnostni sektor in družba

Obligatory literature

1. Unit of obligatory literature:


Author: Born, Hans
Title: Parlamentarni nadzor nad varnostnim sektorjem : načela, mehanizmi in praksa »
Publishing: Ženeva : Interparlamentarna unija, Ženevski center za demokratični nadzor nad oboroženimi silami ; Ljubljana : Državni zbor Republike Slovenije, 2006
ISBN: 92-9142-098-0; 978-92-9142-098-8; 92-9222-022-5; 978-92-9222-022-8
COBISS.SI-ID: 228729088 - Record/s in the catalog ODKJG »

2. Unit of obligatory literature:


Author: Callaghan, Jean M. (ur.); Kernic, Franz (ur.)
Title: Armed forces and international security : global trends and issues »
Publishing: Münster : Lit Verlag, 2003
ISBN: 3-8258-7227-0
COBISS.SI-ID: 22798429 - Record/s in the catalog ODKJG »
All obligatory literature in catalog ODKJG »

Additional literature

1. Unit of additional literature:


Title: International police standards : guidebook on democratic policing : senior police adviser to the OSCE Secretary General »
Publishing: Geneva : Geneva Center for the Democratic Control of Armed Forces, 2009
ISBN: 978-92-9222-087-7
COBISS.SI-ID: 75480067 - Record/s in the catalog ODKJG »
E-edition: https://www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/OSCE.pdf

2. Unit of additional literature:


Author: Born, Hans (ur.); Wills, Aidan (ur.)
Title: Overseeing intelligence services : a toolkit »
Publishing: Geneva : Geneva Center for the Democratic Control of Armed Forces, cop. 2012
ISBN: 978-92-9222-222-2
COBISS.SI-ID: 75483651 - Record/s in the catalog ODKJG »
E-edition: https://www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/Born_Wills_Intelligence_oversight_TK_EN_0.pdf

3. Unit of additional literature:


Author: Hänggi, Heiner (ur.); Winkler, Theodor (ur.)
Title: Challenges of security sector governance »
Publishing: Münster : Lit, cop. 2003
ISBN: fdv-isbn-108
COBISS.SI-ID: 81373699 - Record/s in the catalog ODKJG »
E-edition: https://dcaf.ch/challenges-security-sector-governance-0
All additional literature in catalog ODKJG »