Skoči do osrednje vsebine

European Human Rights Protection

Evropsko varstvo človekovih pravic

Obligatory literature

1. Unit of obligatory literature:


Author: Bohinc, Rado
Title: Pravo evropske unije : temelji pravoznanstva EU za študente družboslovja »
Edition: 1. natis
Publishing: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2007
ISBN: 978-961-235-265-3
COBISS.SI-ID: 231110400 - Record/s in the catalog ODKJG »

2. Unit of obligatory literature:


Author: Gomien, Donna
Title: Kratek vodič po Evropski konvenciji o človekovih pravicah »
Edition: 2. izd. v slovenskem jeziku
Publishing: Ljubljana : Ministrstvo za pravosodje, 2009
ISBN: 978-961-90329-9-2
COBISS.SI-ID: 245062656 - Record/s in the catalog ODKJG »
E-edition: https://zebra.fdv.uni-lj.si
All obligatory literature in catalog ODKJG »

Additional literature

1. Unit of additional literature:


Notes: Dodatno gradivo bo določeno z letnim delovnim načrtom. Seznam bo posredovan na predavanjih

2. Unit of additional literature:


Author: Lampe, Rok
Title: Pravo človekovih pravic : sistem človekovih pravic v mednarodnem, evropskem in ustavnem pravu »
Edition: 1. natis
Publishing: Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2010
ISBN: 978-961-204-452-7
COBISS.SI-ID: 250244352 - Record/s in the catalog ODKJG »
E-edition: https://zebra.fdv.uni-lj.si
All additional literature in catalog ODKJG »