Skoči do osrednje vsebine

Identities

Identitete

Obligatory literature

1. Unit of obligatory literature:


Author: Foucault, Michel
Title: Življenje in prakse svobode : izbrani spisi »
Publishing: Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007
ISBN: 978-961-254-053-1
COBISS.SI-ID: 239927040 - Record/s in the catalog ODKJG »

2. Unit of obligatory literature:


Author: Ule, Mirjana
Title: Sodobne identitete : v vrtincu diskurzov »
Publishing: Ljubljana : Znanstveno in publicistično središče, 2000
ISBN: 961-6294-27-X
COBISS.SI-ID: 109783552 - Record/s in the catalog ODKJG »
All obligatory literature in catalog ODKJG »

Additional literature

1. Unit of additional literature:


Author: Butler, Judith
Title: Težave s spolom : feminizem in subverzija identitete »
Publishing: Ljubljana : ŠKUC, 2001
ISBN: 961-6085-28-X
COBISS.SI-ID: 112769024 - Record/s in the catalog ODKJG »

2. Unit of additional literature:


Author: Foucault, Michel
Title: Vednost - oblast - subjekt »
Edition: 1. izd.
Publishing: Ljubljana : Krtina, 2008
ISBN: 978-961-260-012-9
COBISS.SI-ID: 243024384 - Record/s in the catalog ODKJG »

3. Unit of additional literature:


Author: Žižek, Slavoj (ur.)
Title: Gospostvo, vzgoja, analiza : zbornik tekstov Lacanove šole psihoanalize »
Publishing: Ljubljana : Univerzum, 1983
COBISS.SI-ID: 13889281 - Record/s in the catalog ODKJG »
All additional literature in catalog ODKJG »