Inštitut za družbene vede

  • Inštitut za družbene vede

    Inštitut za družbene vede je organizacijska enota znanstveno - raziskovalne dejavnosti, v okviru katere se izvajajo raziskovalni projekti fakultete. V okviru raziskovalnih centrov se izvajajo temeljni aplikativni in razvojni raziskovalni projekti na področju družbenih ved.

  • Inštitut za družbene vede

    Inštitut za družbene vede je organizacijska enota znanstveno - raziskovalne dejavnosti, v okviru katere se izvajajo raziskovalni projekti fakultete. V okviru raziskovalnih centrov se izvajajo temeljni aplikativni in razvojni raziskovalni projekti na področju družbenih ved.

  • Inštitut za družbene vede

    Inštitut za družbene vede je organizacijska enota znanstveno - raziskovalne dejavnosti, v okviru katere se izvajajo raziskovalni projekti fakultete. V okviru raziskovalnih centrov se izvajajo temeljni aplikativni in razvojni raziskovalni projekti na področju družbenih ved.

Inštitut za družbene vede

Raziskovalne centre vodijo predstojniki in predstojnice, Inštitut za družbene vede pa vodi in zastopa prodekanja za doktorski študij in znanstvenoraziskovalno področje: red. prof. dr. Valentina Hlebec.

MLADA RAZISKOVALKA Nina Perger

Trajanje projekta: 1. oktober 2015 - 31. marec 2019 | CSP

MLADI RAZISKOVALEC May Doušak

Trajanje projekta: 1. oktober 2015 - 30. september 2019 | CJMMK

Raziskovanje ravni aktivnega državljanstva med študenti UL

Trajanje projekta: 1. maj 2015 - 31. oktober 2015 | CPUPPI

UNDP - Kapuscinski Development Lectures

Trajanje projekta: 1. april 2015 - 30. april 2015 | CMO

EU STANDUP for your career: Innovative humour - based approach to teaching and learning EU topics

Trajanje projekta: 1. september 2015 - 31. avgust 2017 | CPT

EU H2020 SAW« Strengthening and widening the European infrastructure for social science data archives

Trajanje projekta: 1. avgust 2015 - 31. julij 2017 | ADP

MP-SCOPES-SEEDS (South-Eastern European Data Services)

Trajanje projekta: 1. maj 2015 - 30. april 2017 | ADP

IECEU - Improving the Effectiveness of the Capabilities in EU conflict prevention

Trajanje projekta: 1. maj 2015 - 30. november 2018 | ORC