Inštitut za družbene vede

  • Inštitut za družbene vede

    Inštitut za družbene vede je organizacijska enota znanstveno - raziskovalne dejavnosti, v okviru katere se izvajajo raziskovalni projekti fakultete. V okviru raziskovalnih centrov se izvajajo temeljni aplikativni in razvojni raziskovalni projekti na področju družbenih ved.

  • Inštitut za družbene vede

    Inštitut za družbene vede je organizacijska enota znanstveno - raziskovalne dejavnosti, v okviru katere se izvajajo raziskovalni projekti fakultete. V okviru raziskovalnih centrov se izvajajo temeljni aplikativni in razvojni raziskovalni projekti na področju družbenih ved.

  • Inštitut za družbene vede

    Inštitut za družbene vede je organizacijska enota znanstveno - raziskovalne dejavnosti, v okviru katere se izvajajo raziskovalni projekti fakultete. V okviru raziskovalnih centrov se izvajajo temeljni aplikativni in razvojni raziskovalni projekti na področju družbenih ved.

Inštitut za družbene vede

Raziskovalne centre vodijo predstojniki in predstojnice, Inštitut za družbene vede pa vodi in zastopa prodekanja za doktorski študij in znanstvenoraziskovalno področje:red. prof. dr. Maja Bučar.

UNDP - Kapuscinski Development Lectures

Trajanje projekta: 1. april 2015 - 30. april 2015 | CMO

BledCom 2015, 22. mednarodni simpozij za raziskovanje v odnosih z javnostmi

Trajanje projekta: 1. januar 2015 - 31. december 2015 | CMOJ

NRP - Internetno raziskovanje

Trajanje projekta: 1. januar 2015 - 31. december 2018 | CDI

Slovenski jezik – bazične, kontrastivne in aplikativne raziskave

Trajanje projekta: 1. januar 2015 - 31. december 2018 | CDTPR

MP-SCOPES-SEEDS (South-Eastern European Data Services)

Trajanje projekta: 1. maj 2015 - 30. april 2017 | ADP

IECEU - Improving the Effectiveness of the Capabilities in EU conflict prevention

Trajanje projekta: 1. maj 2015 - 30. november 2018 | ORC

EQPOWEREC - Enakost spolov pri razdelitvi ekonomske moči: razumevanje in preseganje ovir enakosti spolov pri odločanju v gospodarstvu

Trajanje projekta: 1. februar 2015 - 30. april 2016 | CPOČV

ODA - Očetje in delodajalci v akciji

Trajanje projekta: 1. februar 2015 - 30. april 2016 | CPOČV