Raziskave

  • Inštitut za družbene vede

    Inštitut za družbene vede je organizacijska enota znanstveno - raziskovalne dejavnosti, v okviru katere se izvajajo raziskovalni projekti fakultete. V okviru raziskovalnih centrov se izvajajo temeljni aplikativni in razvojni raziskovalni projekti na področju družbenih ved.

Participacija uporabnikov in medijska interaktivnost povezani tudi z novimi oblikami digitalnega dela, izkoriščanjem in reprodukcijo družbenih neenakosti

cover_value_thumb

Pri založbi Palgrave Macmillan je izšel zbornik naslovljen Reconsidering Value in the Digital Age, ki sta ga uredila Eran Fisher in Christian Fuchs. Raziskovalec na Centru za raziskovanje družbenega komuniciranja doc. dr. Jernej Amon Prodnik je v soavtorstvu s Thomasom Allmerjem in Sebastianom Sevignanijem v zborniku objavil prispevek naslovljenMapping Approaches to User Participation and Digital Labour: A Critical Perspective

20. november 2015 | Publikacije

Posvet na temo sovražnega govora

Sovrazni govor

V Škofji Loki je 20. oktobra 2015 potekal posvet na temo sovražnega govora. Namenjen je bil (samo)organiziranim skupinam in drugim organizacijam v smislu usposabljanja oziroma pogovora o temi. Tekom posveta je potekal interni dialog NVO in iskanje novih načinov za odzivanje na sovražni govor.

23. oktober 2015 | Obvestila

Okrogla miza »Journalism and Public Relations in Conflict and Cooperation«

Vabimo vas na okroglo mizo »Journalism and Public Relations in Conflict and Cooperation«, ki bo 14. oktobra 2015, ob 17. uri v Veliki dvorani FDV, Kardeljeva pl. 5, Ljubljana.

7. oktober 2015 | Obvestila

Inštitut za družbene vede

Raziskovalne centre vodijo predstojniki in predstojnice, Inštitut za družbene vede pa vodi in zastopa prodekanja za doktorski študij in znanstvenoraziskovalno področje: red. prof. dr. Valentina Hlebec.

Mladi raziskovalec Marjan Cugmas

Trajanje projekta: 1. november 2015 - 31. oktober 2019 | CMI

MLADI RAZISKOVALEC Tomaž Pušnik

Trajanje projekta: 1. november 2015 - 31. oktober 2019 | CDK

Pisarna IDV

Trajanje projekta: 1. oktober 2015 - 31. december 2017 | IDV

MLADA RAZISKOVALKA Iris Koleša

Trajanje projekta: 1. oktober 2015 - 30. september 2019 | CMO

CMM-CESSDA METADATA MANAGEMENT

Trajanje projekta: 1. november 2015 - 30. april 2017 | ADP

EU-H2020-SUSTAIN European Social Survey Sustainability

Trajanje projekta: 1. oktober 2015 - 31. marec 2018 | CJMMK

EU STANDUP for your career: Innovative humour - based approach to teaching and learning EU topics

Trajanje projekta: 1. september 2015 - 31. avgust 2017 | CPT

EU-E+ EuroPS; Curicculum Development Joint European Political Science MA

Trajanje projekta: 1. september 2015 - 31. avgust 2017 | CPPUPI