Inštitut za družbene vede

  • Inštitut za družbene vede

    Inštitut za družbene vede je organizacijska enota znanstveno - raziskovalne dejavnosti, v okviru katere se izvajajo raziskovalni projekti fakultete. V okviru raziskovalnih centrov se izvajajo temeljni aplikativni in razvojni raziskovalni projekti na področju družbenih ved.

  • Inštitut za družbene vede

  • Inštitut za družbene vede

    Inštitut za družbene vede je organizacijska enota znanstveno - raziskovalne dejavnosti, v okviru katere se izvajajo raziskovalni projekti fakultete. V okviru raziskovalnih centrov se izvajajo temeljni aplikativni in razvojni raziskovalni projekti na področju družbenih ved.

  • Inštitut za družbene vede

    Inštitut za družbene vede je organizacijska enota znanstveno - raziskovalne dejavnosti, v okviru katere se izvajajo raziskovalni projekti fakultete. V okviru raziskovalnih centrov se izvajajo temeljni aplikativni in razvojni raziskovalni projekti na področju družbenih ved.

Inštitut za družbene vede

Raziskovalne centre vodijo predstojniki in predstojnice, Inštitut za družbene vede pa vodi in zastopa prodekanja za doktorski študij in znanstvenoraziskovalno področje:red. prof. dr. Maja Bučar.

UNDP - Kapuscinski Development Lectures

Trajanje projekta: 1. april 2015 - 30. april 2015 | CMO

BledCom 2015, 22. mednarodni simpozij za raziskovanje v odnosih z javnostmi

Trajanje projekta: 1. januar 2015 - 31. december 2015 | CMOJ

NRP Družboslovna metodologija, statistika in informatika

Trajanje projekta: 1. januar 2015 - 31. december 2015 | CMI

NRP Množični mediji, javna sfera in družbene spremembe,

Trajanje projekta: 1. januar 2015 - 31. december 2015 | CDK

EQPOWEREC - Enakost spolov pri razdelitvi ekonomske moči: razumevanje in preseganje ovir enakosti spolov pri odločanju v gospodarstvu

Trajanje projekta: 1. februar 2015 - 30. april 2016 | CPOČV

ODA - Očetje in delodajalci v akciji

Trajanje projekta: 1. februar 2015 - 30. april 2016 | CPOČV

Racognize it - Priznajmo neformalno

Trajanje projekta: 1. februar 2015 - 31. maj 2016 | CPT

MP-NORFACE, Our Childrens Future, Norface Network

Trajanje projekta: 1. februar 2015 - 31. januar 2018 | CDB