Raziskave

  • Inštitut za družbene vede

    Inštitut za družbene vede je organizacijska enota znanstveno - raziskovalne dejavnosti, v okviru katere se izvajajo raziskovalni projekti fakultete. V okviru raziskovalnih centrov se izvajajo temeljni aplikativni in razvojni raziskovalni projekti na področju družbenih ved.

Evropska raziskava o Sodelovanju med univerzami in gospodarstvom - iskanje mnenj

euc-crop_thumb

Evropska komisija je sklenila pogodbo za obsežno raziskavo o sodelovanju med visokošolskimi ustanovami in javnimi ter zasebnimi organizacijami v Evropi, saj to področje ponuja velik potencial za poslovno inovativnost in razvoj spretnosti kot tudi za delovanje univerz in zaposljivost študentov. Raziskava bo najobsežnejša v Evropi doslej, in vključevala več kot 3,500 univerz in 1,000 poslovnih subjektov.

5. oktober 2016 | Obvestila

Iris Koleša na konferenci IMP v Poznanu o vplivu mednarodnih napotitev na spremembo poslovnih odnosov

fot Anna Zielińska-IMP2016-Internet-male60

Med 1. in 3. septembrom 2016 se je Iris Koleša s Centra za mednarodne odnose udeležila 32. letne konference skupine IMP v Poznanu na Poljskem. Na konferenci je predstavila konceptualni članek o vplivu mednarodne mobilnosti delavcev na interakcije med posamezniki in organizacijami, pa tudi na ekipno dinamiko znotraj podjetja.

8. september 2016 | Obvestila

Izredno uspešna 23. izvedba mednarodne konference BledCom 2016

Bledcom pic_thumb

Uspešno se je zaključil že 23. mednarodni simpozij o raziskovanju v odnosih z javnostmi BledCom 2016, ki ga je z uvodnim nagovorom odprl prodekan redni profesor dr. Zlatko Šabič iz Fakultete za družbene vede. Zbrane udeležence je nagovorila tudi ministrica za izobraževanje, znanost in šport, redna profesorica dr. Maja Makovec Brenčič.

12. julij 2016 | Obvestila

Inštitut za družbene vede

Raziskovalne centre vodijo predstojniki in predstojnice, Inštitut za družbene vede pa vodi in zastopa prodekanja za doktorski študij in znanstvenoraziskovalno področje: red. prof. dr. Valentina Hlebec.

Slovenski jezik – bazične, kontrastivne in aplikativne raziskave

Nosilec projekta: redni profesor Monika Kalin-Golob | Trajanje projekta: 1. januar 2015 - 31. december 2018 | CDTPR

Internetno raziskovanje

Nosilec projekta: redni profesor Vasja Vehovar | Trajanje projekta: 1. januar 2015 - 31. december 2018 | CDI

Analiza dela, izobraževanja in zaposlovanja

Nosilec projekta: redni profesor Miroslav Stanojević | Trajanje projekta: 1. januar 2015 - 31. december 2019 | CPOČV

NRP Množični mediji, javna sfera in družbene spremembe

Nosilec projekta: redni profesor Alojzij Slavko Splichal | Trajanje projekta: 1. januar 2015 - 31. december 2020 | CDK

Mladi raziskovalec Boris Mance

Nosilec projekta: asistent Boris Mance | Trajanje projekta: 1. december 2016 - 30. november 2019 | CDK

Analitične podlage za revizijo S4 v letu 2018

Nosilec projekta: docent Anže Burger | Trajanje projekta: 1. oktober 2016 - 30. september 2017 | CMO

Ovrednotenje sistema izvajanja dejavnosti medicine dela V Sloveniji

Nosilec projekta: izredni profesor Andrej Rus | Trajanje projekta: 1. oktober 2016 - 30. september 2018 | CESTRA

Slovenski znanstveniki doma in po svetu

Nosilec projekta: redni profesor Zlatko Šabič | Trajanje projekta: 1. oktober 2016 - 30. september 2018 | CMO

EU-trACES Tacking Radicalism through Active Citizenship of Europe in Schools

Nosilec projekta: izredni profesor Tomaž Deželan | Trajanje projekta: 1. september 2016 - 31. avgust 2018 | CPR

SIC SI 2016-2018: Safer Internet Centre Slovenia: Safe.si, Spletno oko and Tom telefon 2016-2018

Nosilec projekta: redni profesor Vasja Vehovar | Trajanje projekta: 1. julij 2016 - 31. december 2018 | CDI

MP ILO-EC project on Industrial Relations and Inequalities

Nosilec projekta: Branko Bembič | Trajanje projekta: 1. junij 2016 - 31. december 2016 | CPOČV

Mladina ustvarja: partnerstvo za razvoj izobraževanja za socialno podjetništvo - PRISOP

Nosilec projekta: docent Marinko Banjac | Trajanje projekta: 1. januar 2016 - 31. januar 2018 | CPT