Inštitut za družbene vede

  • Inštitut za družbene vede

    Inštitut za družbene vede je organizacijska enota znanstveno - raziskovalne dejavnosti, v okviru katere se izvajajo raziskovalni projekti fakultete. V okviru raziskovalnih centrov se izvajajo temeljni aplikativni in razvojni raziskovalni projekti na področju družbenih ved.

  • Inštitut za družbene vede

  • Inštitut za družbene vede

    Inštitut za družbene vede je organizacijska enota znanstveno - raziskovalne dejavnosti, v okviru katere se izvajajo raziskovalni projekti fakultete. V okviru raziskovalnih centrov se izvajajo temeljni aplikativni in razvojni raziskovalni projekti na področju družbenih ved.

  • Inštitut za družbene vede

    Inštitut za družbene vede je organizacijska enota znanstveno - raziskovalne dejavnosti, v okviru katere se izvajajo raziskovalni projekti fakultete. V okviru raziskovalnih centrov se izvajajo temeljni aplikativni in razvojni raziskovalni projekti na področju družbenih ved.

Inštitut za družbene vede

Raziskovalne centre vodijo predstojniki in predstojnice, Inštitut za družbene vede pa vodi in zastopa prodekanja za doktorski študij in znanstvenoraziskovalno področje: izr. prof. dr. Maja Bučar.

» Obvladovanje nalezljivih bolezni s cepljenjem: kdo so dvomljivci in nasprotniki cepljenja in kako z njimi komunicirati?«

Trajanje projekta: 1. julij 2014 - 30. junij 2017 | CMOJ

Avtomatizacija razvoja in evalvacije anketnega vprašalnika

Trajanje projekta: 1. julij 2014 - 30. junij 2017 | CDI

EU4PRIM – Enhased EU content in primary school curricula

Trajanje projekta: 1. september 2014 - 31. avgust 2015 | CMO

EU - PROGRESS

Trajanje projekta: 1. maj 2014 - 31. marec 2017 | ORC

DG EMPLOYMENT: Social dialogue during the economic crisis: The impact of Industrial relations reforms on collective bargaining in the manufacturing sector (incorporating social dialogue in manufacturing during the sovereign debt crisis)

Trajanje projekta: 1. december 2013 - 30. november 2014 | CPOČV

EU-ESS ERIC

Trajanje projekta: 1. december 2013 - 31. maj 2015 | CJMMK