Inštitut za družbene vede

  • Inštitut za družbene vede

    Inštitut za družbene vede je organizacijska enota znanstveno - raziskovalne dejavnosti, v okviru katere se izvajajo raziskovalni projekti fakultete. V okviru raziskovalnih centrov se izvajajo temeljni aplikativni in razvojni raziskovalni projekti na področju družbenih ved.

  • Inštitut za družbene vede

  • Inštitut za družbene vede

    Inštitut za družbene vede je organizacijska enota znanstveno - raziskovalne dejavnosti, v okviru katere se izvajajo raziskovalni projekti fakultete. V okviru raziskovalnih centrov se izvajajo temeljni aplikativni in razvojni raziskovalni projekti na področju družbenih ved.

  • Inštitut za družbene vede

    Inštitut za družbene vede je organizacijska enota znanstveno - raziskovalne dejavnosti, v okviru katere se izvajajo raziskovalni projekti fakultete. V okviru raziskovalnih centrov se izvajajo temeljni aplikativni in razvojni raziskovalni projekti na področju družbenih ved.

Inštitut za družbene vede

Raziskovalne centre vodijo predstojniki in predstojnice, Inštitut za družbene vede pa vodi in zastopa prodekanja za doktorski študij in znanstvenoraziskovalno področje: izr. prof. dr. Maja Bučar.

Mladi raziskovalec

Trajanje projekta: 1. november 2014 - 30. april 2018 | CDI

» Obvladovanje nalezljivih bolezni s cepljenjem: kdo so dvomljivci in nasprotniki cepljenja in kako z njimi komunicirati?«

Trajanje projekta: 1. julij 2014 - 30. junij 2017 | CMOJ

Avtomatizacija razvoja in evalvacije anketnega vprašalnika

Trajanje projekta: 1. julij 2014 - 30. junij 2017 | CDI

EU4PRIM – Enhased EU content in primary school curricula

Trajanje projekta: 1. september 2014 - 31. avgust 2015 | CMO

NFM-2013-Z (od)govorom nad sovražni govor - Zagon neodvisnega povezovalnega telesa

Trajanje projekta: 1. september 2014 - 29. februar 2016 | CDI

DACES - Development of Active Citizens of Europe throgh School

Trajanje projekta: 1. september 2014 - 31. avgust 2016 | CPR

ISOLearn: Innovation and Social Learning in HEI

Trajanje projekta: 1. september 2014 - 31. avgust 2016 | CDI