Raziskave

  • Inštitut za družbene vede

    Inštitut za družbene vede je organizacijska enota znanstveno - raziskovalne dejavnosti, v okviru katere se izvajajo raziskovalni projekti fakultete. V okviru raziskovalnih centrov se izvajajo temeljni aplikativni in razvojni raziskovalni projekti na področju družbenih ved.

Determinante nezadovoljenih potreb po oskrbi med starejšo slovensko populacijo

Zdravstveno varstvo_thumb

Organizacija oskrbe za stare in odvisne ljudi je ena od ključnih tem, s katerimi se ukvarjajo razvite družbe. Večino oskrbe starih ljudi v domačem okolju v Sloveniji opravijo neformalni oskrbovalci, čeprav so se v zadnjih dvajsetih letih razvile tudi formalne storitve.

19. januar 2016 | Publikacije

Stabilnost soavtorskih omrežij

Springer_thumb

Pri mednarodni založbi Springer je izšel članek Marjana Cugmasa, red. prof. dr. Anuške Ferligoj in doc. dr. Luke Kroneggerja.

19. januar 2016 | Publikacije

Participacija uporabnikov in medijska interaktivnost povezani tudi z novimi oblikami digitalnega dela, izkoriščanjem in reprodukcijo družbenih neenakosti

cover_value_thumb

Pri založbi Palgrave Macmillan je izšel zbornik naslovljen Reconsidering Value in the Digital Age, ki sta ga uredila Eran Fisher in Christian Fuchs. Raziskovalec na Centru za raziskovanje družbenega komuniciranja doc. dr. Jernej Amon Prodnik je v soavtorstvu s Thomasom Allmerjem in Sebastianom Sevignanijem v zborniku objavil prispevek naslovljenMapping Approaches to User Participation and Digital Labour: A Critical Perspective

20. november 2015 | Publikacije

Posvet na temo sovražnega govora

Sovrazni govor

V Škofji Loki je 20. oktobra 2015 potekal posvet na temo sovražnega govora. Namenjen je bil (samo)organiziranim skupinam in drugim organizacijam v smislu usposabljanja oziroma pogovora o temi. Tekom posveta je potekal interni dialog NVO in iskanje novih načinov za odzivanje na sovražni govor.

23. oktober 2015 | Obvestila

Inštitut za družbene vede

Raziskovalne centre vodijo predstojniki in predstojnice, Inštitut za družbene vede pa vodi in zastopa prodekanja za doktorski študij in znanstvenoraziskovalno področje: red. prof. dr. Valentina Hlebec.

Dediščina prve svetovne vojne: reprezentacije in reinterpretacije

Trajanje projekta: 1. januar 2016 - 31. december 2018 | CPKR

Družbeni mehanizmi za vzpostavljanje in ohranjanje znanstvenega sodelovanja

Trajanje projekta: 1. januar 2016 - 31. december 2018 | CMI

Družbeni vidiki darovanja organov in tkiv v Sloveniji: analiza spodbujevalnih in zaviralnih dejavnikov za oblikovanje programov za doseganje vedenjskih sprememb

Trajanje projekta: 1. januar 2016 - 31. december 2018 | CSP

Korporativno upravljanje družb v državni lasti: sodobni izzivi in dileme za Slovenijo in EU

Trajanje projekta: 1. januar 2016 - 31. december 2018 | CPPR

CMM-CESSDA METADATA MANAGEMENT

Trajanje projekta: 1. november 2015 - 30. april 2017 | ADP

EU-H2020-SUSTAIN European Social Survey Sustainability

Trajanje projekta: 1. oktober 2015 - 31. marec 2018 | CJMMK

EU STANDUP for your career: Innovative humour - based approach to teaching and learning EU topics

Trajanje projekta: 1. september 2015 - 31. avgust 2017 | CPT

EU-E+ EuroPS; Curicculum Development Joint European Political Science MA

Trajanje projekta: 1. september 2015 - 31. avgust 2017 | CPPUPI