Inštitut za družbene vede

  • Inštitut za družbene vede

    Inštitut za družbene vede je organizacijska enota znanstveno - raziskovalne dejavnosti, v okviru katere se izvajajo raziskovalni projekti fakultete. V okviru raziskovalnih centrov se izvajajo temeljni aplikativni in razvojni raziskovalni projekti na področju družbenih ved.

  • Inštitut za družbene vede

  • Inštitut za družbene vede

    Inštitut za družbene vede je organizacijska enota znanstveno - raziskovalne dejavnosti, v okviru katere se izvajajo raziskovalni projekti fakultete. V okviru raziskovalnih centrov se izvajajo temeljni aplikativni in razvojni raziskovalni projekti na področju družbenih ved.

  • Inštitut za družbene vede

    Inštitut za družbene vede je organizacijska enota znanstveno - raziskovalne dejavnosti, v okviru katere se izvajajo raziskovalni projekti fakultete. V okviru raziskovalnih centrov se izvajajo temeljni aplikativni in razvojni raziskovalni projekti na področju družbenih ved.

Inštitut za družbene vede

Raziskovalne centre vodijo predstojniki in predstojnice, Inštitut za družbene vede pa vodi in zastopa prodekanja za doktorski študij in znanstvenoraziskovalno področje:red. prof. dr. Maja Bučar.

BledCom 2015, 22. mednarodni simpozij za raziskovanje v odnosih z javnostmi

Trajanje projekta: 1. januar 2015 - 31. december 2015 | CMOJ

NRP Družboslovna metodologija, statistika in informatika

Trajanje projekta: 1. januar 2015 - 31. december 2015 | CMI

NRP Množični mediji, javna sfera in družbene spremembe,

Trajanje projekta: 1. januar 2015 - 31. december 2015 | CDK

NRP Politološke raziskave

Trajanje projekta: 1. januar 2015 - 31. december 2015 | CPR

MP-NORFACE, Our Childrens Future, Norface Network

Trajanje projekta: 1. februar 2015 - 31. januar 2018 | CDB

EU - SIC SI: Safer Internet Centre Slovenia

Trajanje projekta: 1. januar 2015 - 30. junij 2016 | CDI

EU4PRIM – Enhased EU content in primary school curricula

Trajanje projekta: 1. september 2014 - 31. avgust 2015 | CMO

NFM-2013-Z (od)govorom nad sovražni govor - Zagon neodvisnega povezovalnega telesa

Trajanje projekta: 1. september 2014 - 29. februar 2016 | CDI