Raziskave

  • Inštitut za družbene vede

    Inštitut za družbene vede je organizacijska enota znanstveno - raziskovalne dejavnosti, v okviru katere se izvajajo raziskovalni projekti fakultete. V okviru raziskovalnih centrov se izvajajo temeljni aplikativni in razvojni raziskovalni projekti na področju družbenih ved.

Internacionalizacija doma: vključevanje tujcev in njihovih skupnosti v mednarodno poslovanje

EBER_thumb

V znanstveni reviji Entrepreneurial business and economics review (EBER) je izšel članek Andreje Jaklič in Paraskeva Karageorguja, ki med možnimi začetnimi strategijami raziskuje možnosti internacionalizacije na domačem trgu in vključevanje potenciala tujcev in ekspatriatov.

15. marec 2016 | Publikacije

Evalvacija in merjenje komuniciranja: veščine, prakse in raba v evropskih organizacijah

Vercic_thumb

Prispevek prof. dr. Dejana Verčiča je bil na Mednarodni konferenci o raziskovanju odnosov z javnostmi v organizaciji Univerze v Miamiju dvojno nagrajen: z nagrado ameriškega Inštituta za odnose z javnostmi kot eden izmed treh najboljših referatov na konferenci s posledicami za prakso in z nagrado Koichi Yamamura na področju mednarodnega strateškega komuniciranja.

8. marec 2016 | Publikacije

Usmerjenost k primerom pri kvalitativni primerjalni analizi: kozarec na pol prazen ali na pol poln?

0421-glass_full_600_thumb

Članek Benoîta Rihouxa in Bojane Lobe prikaže pregled razvoja kvalitativne primerjalne analize (QCA) od njenih začetkov leta 1987 do aktualnih dosežkov.

7. marec 2016 | Publikacije

Determinante nezadovoljenih potreb po oskrbi med starejšo slovensko populacijo

Zdravstveno varstvo_thumb

Organizacija oskrbe za stare in odvisne ljudi je ena od ključnih tem, s katerimi se ukvarjajo razvite družbe. Večino oskrbe starih ljudi v domačem okolju v Sloveniji opravijo neformalni oskrbovalci, čeprav so se v zadnjih dvajsetih letih razvile tudi formalne storitve.

19. januar 2016 | Publikacije

Inštitut za družbene vede

Raziskovalne centre vodijo predstojniki in predstojnice, Inštitut za družbene vede pa vodi in zastopa prodekanja za doktorski študij in znanstvenoraziskovalno področje: red. prof. dr. Valentina Hlebec.

"TOUCHLAN – Jezik dotika: lingvistične perspektive v študijah haptičnosti".

Trajanje projekta: 1. junij 2016 - 31. maj 2018 | CPKR

Družbeni mehanizmi za vzpostavljanje in ohranjanje znanstvenega sodelovanja

Trajanje projekta: 1. marec 2016 - 28. februar 2019 | CMI

Pametne IKT rešitve za aktivno in zdravo staranje: integriranje storitev neformalne e-oskrbe v Sloveniji

Trajanje projekta: 1. marec 2016 - 28. februar 2019 | CDI

BledCom 2016, 23. mednarodni simpozij za raziskovanje v odnosih z javnostmi

Trajanje projekta: 1. januar 2016 - 31. december 2016 | CMOJ

MP ILO-EC project on Industrial Relations and Inequalities

Trajanje projekta: 1. junij 2016 - 31. december 2016 | CPOČV

Mladina ustvarja: partnerstvo za razvoj izobraževanja za socialno podjetništvo - PRISOP

Trajanje projekta: 1. januar 2016 - 31. januar 2018 | CPT

CMM-CESSDA METADATA MANAGEMENT

Trajanje projekta: 1. november 2015 - 30. april 2017 | ADP

European Social Survey Sustainability (SUSTAIN)

Trajanje projekta: 1. oktober 2015 - 31. marec 2018 | CJMMK