Center za socialno psihologijo

  • Raziskovalna področja

    Mikropolitike vsakdanjega življenja, študije mladine, študije življenjskih potekov in prehodov, študije družin, študije zdravja in prehranjevalnih navad, študije spolov in seksualnosti, študije diskurza ter socialno psihološke študije

  • Strani so v izdelavi

csp_logo1

Center za socialno psihologijo (CSP) je bil ustanovljen leta 1994 in je integralni del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. V okviru CSP se izvajajo temeljni, aplikativni in razvojni raziskovalni projekti analiz procesov, praks in insititucij, ki sodijo v mikrosfere vsakdanjega življenja.

Osnovna raziskovalna usmeritev Centra je kritično in emancipatorno raziskovanje tistih področij, ki so bila dolgo podcenjena v znanstveni in politični javnosti. Teme kot so vsakdanji svet, vsakdanje življenje, življenjski potek so namreč postale šele v zadnjem desetletju pomembne in ponekod prednostne teme družboslovnih znanosti. Refleksivna modernizacija, zlom velikih industrijskih sistemov, svobodni trg, so povzročili, da se kreativni elementi same produkcije v tendenci pomikajo v vsakdanjost, zasebnost, prosti čas, da se ukinja ostra delitev na javnost/zasebnost, delovni/prosti čas, delovno mesto/gospodinjstvo.
Usmeritev k temam vsakdanjega življenja zahteva tudi spremembe metodologije družboslovnega raziskovanja; od kvantitativnih h kvalitativnim metodam; intervjujem, fokusnim skupinam, analizam diskurzov, študijam primerov, biografij, interakcijskih strategij, ki temeljijo na raziskovanju prikrite vsebine in form vsakdanjega ravnanja ali konkretnih življenjskih dogodkov.

Članice Centra sodelujemo tudi v različnih razvojnih projektih, kot so nacionalne strategije socialnega razvoja, izobraževanja in usposabljanja in pri pripravi znanstvenih in strokovnih podlag za različne politike (družinske, socialne, prebivalstvene, izobraževalne, zaposlovalne). Hkrati sodelujemo na dodiplomskem in podiplomskem študiju na Fakulteti za družbene vede in Fakulteti za socialno delo. Članice CSP pomembno prispevamo v domačo in mednarodno zakladnico znanja s svojimi objavami v znanstvenih in strokovnih revijah in knjigah, s predstavitvijo referatov na znanstvenih konferencah ter s sodelovanjem v mednarodnih raziskovalnih projektih in mrežah.


1. Simpozij projekta Družbeni vidiki darovanja organov in tkiv v Sloveniji

simpozij1

V četrtek, 16. februarja 2017, smo na Fakulteti za družbene vede v okviru Centra za socialno psihologijo in temeljnega raziskovalnega projekta Družbeni vidiki darovanja organov in tkiv v Sloveniji: analiza spodbujevalnih in zaviralnih dejavnikov za oblikovanje programov za doseganje vedenjskih sprememb, organizirali 1. simpozij.

22. februar 2017 | Obvestila

Objava publikacije: Governance of Educational Trajectories in Europe – Pathways, Policy and Practice

GOETE-book.mini

Pri založbi Bloomsbury Academic je izšla nova knjiga z naslovom "Governance of Educational Trajectories in Europe – Pathways, Policy and Practice", pri kateri sta sodelovali dve članici Centra za socialno psihologijo, Mirjana Ule in Andreja Živoder, z dvema poglavjema.

28. junij 2016 | Obvestila

FoodKom 2016

unnamed (3)

16. in 17. junija je Center za socialno psihologijo gostil mednarodni simpozij FoodKom (Food and Communication), ki že drugo leto združuje raziskovalce in raziskovalke iz Italije, Švedske, Anglije in Slovenije.

23. junij 2016 | Obvestila

O uporabi podčrtaja

csp_logo1

CSP se tako zavzema za rabo podčrtaja, ki - v nasprotju z relativno uveljavljeno poševnico - presega spolni binarizem jezika. Poševnica namreč ponazarja prostor dveh medsebojno izključujočih jezikovnih spolno zaznamovanih pozicioniranosti (tj. ali moški ali ženski spol), medtem ko podčrtaj prepoznava, odpira in vpeljuje prostor za vse spolne končnice, ki še niso slovnično normirane in kot tak prepoznava in vzpostavlja prostor pluralnosti spolov onstran hegemonega spolnega binarizma.

24. december 2015 | Obvestila

Nina Perger o pomenu feministične in kvirovske solidarnosti s transspolnimi osebami

Transgender_symbol

Članica CSP Nina Perger je v mobilem časopisu Torek ob petih podala komentar o feministični in kvirovski solidarnosti s transspolnimi osebami: "Tovrstno družbeno ozadje je tudi tisto, ki za svojo ekspanzijo potrebuje razklanost gibanj in bojev, ne pa njihova zavezništva in temu se je treba upreti s prepoznavanjem večje potencialnosti, izhajajoče iz prepoznanja skupnega, ki združuje trans/feministična in queerovska gibanja."

24. december 2015 | Obvestila

Metka Mencin Čeplak o noveli ZZZDR

marjeta-mencin-ceplak

Članica CSP Metka Mencin Čeplak je v izjavi za Dnevnik podprla novelo ZZZDR: "Moj glas ZA je najprej in predvsem glas za enakost in glas zoper vsiljeno heteronormativnost. Je pa tudi glas proti sprenevedanju, manipulacijam, lažem, prikriti in odkriti sovražnosti, ki smo jim priča v kampanji proti noveli – ne želim živeti v državi, ki bi ji vladal duh te kampanje, bodeča žica v glavah in v zakonih, na mejah države in na mejah moralnih sistemov."

24. december 2015 | Obvestila
 

Družbeni vidiki darovanja organov in tkiv v Sloveniji: analiza spodbujevalnih in zaviralnih dejavnikov za oblikovanje programov za doseganje vedenjskih sprememb

Nosilec projekta: redni profesor Mirjana Ule Nastran | Trajanje projekta: 1. januar 2016 - 31. december 2018

MLADA RAZISKOVALKA Nina Perger

Nosilec projekta: redni profesor Alenka Švab | Trajanje projekta: 1. oktober 2015 - 31. oktober 2019

Omejena racionalnost in ekonomska uspešnost

Nosilec projekta: Andreja Živoder | Trajanje projekta: 1. julij 2014 - 30. junij 2017

Mobilizacija skupnosti za zmanjšano uporabo alkohola med mladimi (MOSA)

Nosilec projekta: docent Tanja Kamin | Trajanje projekta: 1. avgust 2013 - 30. november 2016

EU/FP7: GOETE - Governance of Educational Trajectories in Europe (Access coping and relevance of education for young people in European knowledge societies in comparative perspective)

Nosilec projekta: redni profesor Mirjana Ule Nastran | Trajanje projekta: 1. januar 2010 - 31. december 2012

Youth - Actor of Social Change (UP2YOUTH)

Nosilec projekta: redni profesor Mirjana Ule Nastran | Trajanje projekta: 1. maj 2006 - 30. april 2009