Kulturologija - kulturne in religijske študije

Kultura je človekovo primarno okolje. Od vedno je bila tudi zelo kompleksna, toda danes živimo v času, ko so procesi modernizacije, globalizacije in informatizacije vse skupaj le še zapletli. Posamezniki se posledično gibljemo v svetu vedno bolj raznovrstnih simbolnih koordinat, življenjskih stilov, popularnokulturnih vsebin, religijskih pripadnosti, potrošniških izbir, umetniških izrazov in političnih stališč.

Kontakt


Skrbnik progama:
red. prof. dr. Peter Stanković

Osnovne informacije

Študij traja 1 leto.
ECTS: 60

Program ima dva modula: Kulturne študije in Religijske študije. Študentje se ob vpisu odločijo za enega od modulov.
Strokovni naslov: magister/magistrica kulturologije (mag. kult.)

Pogoji in merila

Pogoji za vpis: Kdor je končal študijski program prve stopnje s kateregakoli strokovnega področja in je zbral(a) 240 ECTS, lahko vstopi v program 2. stopnje brez dodatnih pogojev...

Predmetniki

1. letnik 2016/17

Zakaj na program

Program Kulturologija – kulturne in religijske študije študente usposablja za analizo vseh teh pojavov.

Predmeti

Zaposlitev in kariera

Podiplomski študijski modul Kulturne študije poglablja tako splošno teoretsko in metodološko znanje študentov kot tudi njihovo poznavanje in globinsko razumevanje...

Katedra za kulturologijo

Ne kultura, kulture. Uživamo v pestrosti.