[Založba FDV] Razpotja in prelomi: spremembe na področju menedžmenta človeških virov v Sloveniji


naslovnica_razpotjaPri Založbi FDV je izšla nova knjiga z naslovom Razpotja in prelomi: spremembe na področju menedžmenta človeških virov v Sloveniji, ki sta jo uredila Andrej Kohont in Miroslav Stanojević.

Knjiga ponuja vpogled v delovanje organizacij na področju menedžmenta človeških virov v predkrizni in pokrizni perspektivi. Na temelju podatkov, ki so nam jih posredovali anketiranci – menedžerji človeških virov, ter poskusa uveljavitve širšega (zgodovinskega) pristopa, ki povezuje nacionalne sisteme zaposlitvenih razmerij (in znotraj teh menedžmenta človeških virov) s spreminjajočimi se ekonomskimi, socialnimi in političnimi konteksti, smo si zastavili naslednja osnovna vprašanja: kako so se zaostrene ekonomske in širše družbene razmere odrazile na področju menedžmenta človeških virov v organizacijah; na katerih področjih menedžmenta človeških virov in na kak način so se zaradi omenjenih kontekstualnih sprememb zgodile največje spremembe.

Z odgovori oblikuje več kot le deskriptivno ogledalo stanja v slovenskih organizacijah na področju menedžmenta človeških virov. Namenjena je akademski javnosti ter strokovnjakom in menedžerjem na področju človeških virov. Za zadnje smo v sklepnih delih poglavij oblikovali priporočila ter jim tako ponudili iztočnice in elemente za razmislek; upamo, da so to tudi orodja za pot naprej. 

Za nakup knjige obiščite spletno knjigarno Založbe FDV.


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 07. junij 2017 | v kategoriji: Nova knjiga