Obvestila

Prikaži obvestila za kategorijo:

Vse kategorije
Dogodek
Nova knjiga
Obvestila

Za obdobje:

[Založba FDV] Razpotja in prelomi: spremembe na področju menedžmenta človeških virov v Sloveniji

Pri Založbi FDV je izšla nova knjiga, ki ponuja vpogled v delovanje organizacij na področju menedžmenta človeških virov v predkrizni in pokrizni perspektivi. Namenjena je akademski javnosti ter strokovnjakom in menedžerjem na področju človeških virov.

07. junij 2017 | Nova knjiga

Dekan FDV Rado Bohinc predstavil svojo najnovejšo knjigo

V sredo 17. maja 2017 je na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani potekala predstavitev knjige Rada Bohinca z naslovom Družbena odgovornost, ki je izšla pri Založbi FDV.

18. maj 2017 | Dogodek, Nova knjiga

[Založba FDV] Slovensko - ameriški odnosi: prvih 25 let

Pri Založbi FDV je izšla knjiga Dejana Ladike Slovensko - ameriški odnosi: prvih 25 let, v kateri avtor kritično obravnava nedoslednosti v slovenski zunanji politiki, tudi v odnosih z ZDA, kar zlasti mali državi otežuje uveljavljanje v mednarodni skupnosti.

12. maj 2017 | Nova knjiga

[Založba FDV] Rado Bohinc - Družbena odgovornost

Pri Založbi FDV je izšla knjiga Rada Bohinca z naslovom Družbena odgovornost. V knjigi so predstavljena izhodišča možnega novega razvojnega modela Slovenije, ki temelji na splošno sprejetih vrednotah 21. stoletja, vendar na bolj uravnoteženih razmerjih med delom in kapitalom, upošteva pa velike premike, ki jih v organizaciji človeške družbe terja skokovit tehnološki razvoj.

05. maj 2017 | Nova knjiga

Pri Založbi FDV izšla knjiga Veliko popotovanje

Ibn Battuta (1304-1369) je bil islamski učenjak, popotnik in raziskovalec, berberskega rodu, znan po svojem 30-letnem popotovanju širom arabskega in muslimanskega sveta, kakor je opisano v pričujočem izboru odlomkov iz njegovega potopisa Veliko popotovanje.

31. marec 2017 | Nova knjiga

[Založba FDV] - Slovenske misli o mednarodnih odnosih in pravu. Prispevki ob 80-letnici dr. Ernesta Petriča

Pri Založbi FDV je izšla nova knjiga Slovenske misli o mednarodnih odnosih in pravu, Prispevki ob 80-letnici dr. Ernesta Petriča, ki sta jo uredila Andraž Zidar, Sanja Šriglic.

27. januar 2017 | Nova knjiga

[Založba FDV] Vrednote v prehodu X. Slovensko javno mnenje 2010–2016

Monografija N. Toš, Vrednote v prehodu X., Slovensko javno mnenje 2010–2016 predstavlja zaključni del knjižne zbirke, ki dokumentira temeljni sociološki empirični (longitudinalni) projekt slovenskega družboslovja: Slovensko javno mnenje.

13. januar 2017 | Nova knjiga

[Založba FDV] Tomaž Pušnik - Mobilna Evropska unija

Knjiga Mobilna Evropska unija obravnava enega ključnih elementov izgradnje podobe EU kot prostora svobode, kakor se skozi uradne diskurze EU in nekritične poglede (zanimivo tudi državljanov EU) dojema mobilnost v EU.

06. januar 2017 | Nova knjiga