Skoči do osrednje vsebine

Knjige

Za obdobje:

Spletno nasilje

Avtorji želijo s priročnikom ponuditi orodje, ki bo v pomoč pri reševanju incidentov spletnega nasilja v šolah, da bo to hitrejše in lažje, posledice za vse vpletene pa čim manj boleče.

12. februar 2024

Učbenik o osnovah znanstvenega pisanja v znanosti o mednarodnih odnosih

Učbenik je namenjen študentom dodiplomskega študija mednarodnih odnosov oziroma tistim, ki se začenjajo seznanjati z znanstvenim raziskovanjem in pisanjem na področju mednarodnih odnosov.

10. oktober 2023

The Neoliberal World Order in Crisis, and Beyond

The purpose of this book is to address the crisis of the (neo)liberal world, focus on conceptual debates and empirical global power shifts (rising China and more assertive Russia), while exploring the crisis of Western neoliberal capitalism and West failure on some of its norms and promises.

09. oktober 2023

10!: strokovno-znanstveno pisanje od prve do zadnje strani

Učbenik 10! je nastajal z mislijo na študente_ke, ki morajo po treh oz. petih letih študija napisati ter zagovarjati svoje prvo pomembnejše besedilo, vendar pa z navodili, razlagami in priporočili nagovarja tudi tiste v nižjih letniki, ki se s pisnimi nalogami spopadajo še kot začetniki_ice.

09. oktober 2023

Predparlamentarni zakonodajni proces

Monografija analitično prikazuje tisti del zakonodajne dejavnosti, ki zajema pripravljanje besedil zakonskih predlogov preden so posredovani v sprejem predstavniškemu telesu. Že v tej fazi oblikovanja zakonov je navzoč tesen stik politike in prava, kar se v naslovni študiji odraža v ustreznem metodičnem pristopu. V celotni monografiji se namreč dopolnjujejo in prepletajo politološki in sociološki pristopi s pravno- normativnimi vidiki pripravljanja zakonodajnih aktov.

18. julij 2023

Na dvorišču poganov: katoliška cerkev in družbeno zlo

Knjiga prinaša natančen (in) kronološki pregled odnosov, idej in zapovedi, ki jih je Katoliška cerkev (Cerkev) (so)oblikovala v svoji želji po ohranitvi tistega njenega družbenega položaja in utrditvi tistega »tradicionalnega« družbenega reda, ki so ga ogrozile revolucije (bodisi francoska in kasneje oktobrska, ki sta, kot pravi avtorica v svojem uvodu, »sprožili širjenje upornosti podrejenih plasti in zmanjševanje zaupanja v pravilnost zakonov, ki so omogočali veliko družbeno neenakost«).

18. junij 2023

RECENT CHALLENGES IN CORPORATE GOVERNANCE

This monograph is a collection of contemporary critical views on corporate governance in the 21st century in terms of both, social responsibility and sustainable development, as well as efficiency and adaptation to modern business flows.

18. junij 2023

Zunanja politika: osnove teorije in praksa

»Prvo delo slovenskega avtorja, ki se sistematično v obliki monografije ukvarja z dilemami zunanje politike kot znanstveno zasnovanega sistema. Petričeva prednost pa ni samo poglobljena teoretska analiza, ampak tudi bogate diplomatske izkušnje« (iz recenzije prof. dr. Andreja Rahtena).

29. maj 2023

Slovenski diplomatski pojmovnik

V zadnjih dveh, treh letih lahko v mednarodni skupnosti opazujemo prelomna dogajanja, ki jih angleško govoreči označujejo z inflection point, nemško pa z zeitenwende. V tem je glavni razlog za drugo dopolnjeno, za zdaj elektronsko izdajo Slovenskega diplomatskega pojmovnika v relativno kratkem času po prvi izdaji.

25. april 2023

Komunikacijska odličnost

Lastnosti komunikacijske odličnosti kot razvitega modela komuniciranja organizacij v družbenem okolju, vpetosti komuniciranja v organizacijah ter kompetence in naloge individualnega izvajanja funkcije komuniciranja avtorji predstavijo skozi devet trendov. Prvi trije trendi definirajo organizacije, ki so proaktivno vpete v lokalno in globalno okolje (so globalizirane, mediatizirane, refleksivne). Drugi trije trendi se nanašajo na vplivne oddelke strateškega komuniciranja, kar pomeni, da se nanašajo na način, kako so oddelki strateškega komuniciranja institucionalno vpeta v organizacijo na način, da dosega najboljše rezultate (so vpeti, upodatkovljeni, strategizirani). Zadnji trije trendi se nanašajo na različne vidike individualnega profesionalnega izvajanja vloge strateških komunikatorjev (so preudarni, povezani, zanesljivi).

21. april 2023