Skoči do osrednje vsebine

Knjige

Za obdobje:

ANTIGONA

Izhodiščna teza knjige je domneva, da se je človeštvo znašlo v položaju, ko se mora na novo iznajti ali propasti, in da je ta naloga na nek način tesno povezana z Antigono. ... Naloga človeštva danes mogoče sploh ni v tem, da obranimo vsaj minimalne ostanke naše civilizacije, ampak v tem, da se od nje poslovimo. Ob osrednjem problemu tragedije, ki se vrti okoli položaja brata in sestre, moškega in ženske kot predstavnikov človeškega in božjega zakona, države in družine, avtor z izvirnim branjem tako Sofoklove igre kot tudi Heglove produktivne predelave Antigoninega mita pokaže, da je včasih edina pot skozi globoka družbena protislovja v tem, da razparamo okvir, znotraj katerega so se tista protislovja sploh pokazala kot protislovja.

23. marec 2023

VLOGA POLITOLOŠKE MISLI ADOLFA BIBIČA PRI RAZVOJU POLITOLOGIJE V SLOVENIJI

Profesor dr. Adolf Bibič je bil utemeljitelj politologije na Slovenskem in v Jugoslaviji. Z obsežnim opusom objavljenih del tudi v uglednih mednarodnih revijah je predstavljal steber slovenske politologije. Konferenca je potekala v spomin na 90. obletnico njegova rojstva.

15. marec 2023 | Politologija

FINANČNI VIRI SLOVENSKIH OBČIN

V knjigi avtorji podajo natančen pregled davčnih virov slovenskih občin, analitični vpogled v ravnanje občin z njihovim premoženjem ter vpogled v večino davčnih in nedavčnih tekočih virov občin.

05. marec 2023 | Prost dostop, Politologija

UPORABLJATI ALI NE UPORABLJATI #OstaniZdrav

Znanstvena monografija obravnava področje skrbi posameznikov za preventivno zdravje družbe. Osredotoča se na tehnološko podprto storitev, katere cilj je preprečiti širjenje zelo nalezljivega virusa v družbi.

24. januar 2023 | Prost dostop, Sociologija

Prispevki in izzivi sociologije na Slovenskem 2: DRUŽBOSLOVNO RAZISKOVANJE MED PROFESIONALIZACIJO IN PODRUŽBLJANJEM Prvi zvezek

Zasnova tega dela sodi v kontekst pojasnjevanja razmerij med znanostjo in družbo, osredinja pa se na procese profesionalizacije in podružbljanja družboslovnega delovanja.

10. januar 2023 | Sociologija

Pravna država v Sloveniji in onkraj

Monografija, oprta na teoretično in praktično znanje, je vrhunska razprava o pravni državi, ki je najbolj pereča tema demokracij novonastalih in novodemokratiziranih držav v Evropi.

04. januar 2023 | Interdisciplinarno

NARCIS Ljubezen brez distance brodolomi

Delo prinaša svež pristop k interpretaciji klasičnega mita o Narcisu in njegovih različnih umetniških reprezentacij.

30. december 2022 | Kulturologija

E-Armagedon: družbene posledice večjih izpadov električne energije

V sodobni družbi nenehno narašča poraba električne energije, družba postaja vedno bolj odvisna od elektrike. Avtorji poskušajo odgovoriti na vprašanja, koliko smo v sodobni družbi odporni na večje izpade električne energije in katere tipične posledice povzročijo večji izpadi električne energije.

10. november 2022 | Politologija

Socialnoekološki modeli zdravja: pripadniki in pripadnice vojaške organizacije ter njihove družine

Monografija predstavlja v slovenskem prostoru verjetno najtemeljitejšo znanstveno argumentacijo, kaj je vojaška družina, kaj jo opredeljuje in predvsem, zakaj jo je treba posebej obravnavati, čeprav ne ločeno od splošne (civilne) slovenske družine.

29. avgust 2022 | Politologija