Skoči do osrednje vsebine

Razpis za pridobitev dveh diplom na magistrskih programih Družboslovna informatika (Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani) ter Sociologija in teritorialne politike (Univerza v Salernu) v študijskem letu 2023/2024


Program za pridobitev dveh diplom (double degree) iz magistrskih programov Družboslovna informatika ter Sociologija in teritorialne politike je kombiniran študijski program, ki omogoča pridobitev diplom dveh univerz. Po uspešno opravljenih obveznostih na magistrskih programih obeh sodelujočih univerz prejmejo kandidati/-ke dve diplomi, in sicer: magister/magistrica družboslovne informatike na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani (FDV-UL) in laurea magistrale in sociologia e politiche per il territorio LM-88 na Univerzi v Salernu (UNISA).

Program za pridobitev dveh diplom je dvoletni program, ki poteka tako, da študenti/-ke prvi letnik magistrskega programa Družboslovna informatika opravijo na FDV-UL in pridobijo 60 kreditnih točk, 30 kreditnih točk pa pridobijo v 2. letniku študija na UNISA. Študenti/-ke družboslovne informatike na FDV-UL se lahko odločijo, da celotni 2. letnik magistrskega programa opravijo na UNISA, in sicer tako, da tam opravijo tudi magistrsko delo in pridobijo skupno 60 kreditnih točk. Kreditne točke, pridobljene na obeh univerzah v okviru programa dvojne diplome, se medsebojno priznajo, kar skrajša čas študija v primerjavi s pridobivanjem dveh diplom posamezno.

Študenti/-ke pridobijo na UNISA 30 kreditnih točk iz nabora ponujenih predmetov, če se študenti/-ke odločijo za pisanje magistrskega dela na UNISA, pridobijo dodatnih 30 kreditnih točk iz magistrskega dela.

Študenti/-ke se v 2. letniku redno vpišejo tudi na UNISA in opravijo vpisni postopek v skladu z zahtevami in pravili UNISA ter predložijo za to potrebna dokazila. Oproščeni so plačila šolnine, poravnajo zgolj stroške vpisa.

Za študij na UNISA lahko študenti/-ke pridobijo štipendijo v okviru programa Erasmus+.

Število razpisanih mest: 5

Splošni pogoji

Na razpis se lahko prijavi študent/-ka magistrskega programa Družboslovna informatika, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

  • študent/-ka je vpisan/-a v 1. letnik magistrskega programa Družboslovna informatika,
  • študent/-ka sproti opravlja študijske obveznosti in bo ob koncu študijskega leta 2021/2022 opravil/-a vsaj 54 kreditnih točk,
  • študent/-ka ima znanje angleškega jezika vsaj na ravni B2.

Vpis v program za pridobitev dveh diplom ni mogoč za študente, ki prehajajo iz štiriletnih dodiplomskih programov (4+1) na dvoletne podiplomske programe (3+2).

Merila za izbiro

Izbor kandidatov/-k bo opravljen glede na naslednja merila:

  • motiviranost za pridobitev dveh diplom, kar izhaja iz motivacijskega pisma,
  • povprečno oceno na dodiplomskem študiju in v prvem semestru magistrskega študija.

Prijava na razpis

Prijava kandidatov mora vsebovati:

  • življenjepis v angleškem jeziku z navedbo osebnih podatkov, informacij o dosedanji izobrazbi in dosežkih, praktičnih oz. delovnih izkušnjah ali kvalifikacijah ter morebitnih dosedanjih štipendij ali nagradah,
  • motivacijsko pismo v angleškem jeziku,
  • dokazilo o znanju angleškega jezika na ravni B2 na ravni B2 oz. opisno oceno znanja angleškega jezika, ki ga izda učitelj FDV-UL.

Oddaja vlog

Študenti/-ke oddajo vlogo skupaj z zahtevanimi dokazili do 3. januarja 2023 po e-pošti na naslov masa.kolenbrand@fdv.uni-lj.si (Služba za mednarodno sodelovanje). Prijave, oddane po roku za oddajo, ne bodo obravnavane.

Prejete vloge bo ocenila komisija za izbor študentov za pridobitev dvojne diplome in opravila ožji izbor študentov/-tk, ki bodo nominirani na UNISA. Študenti/-ke bodo o izbiri pisno obveščeni/-e predvidoma marca 2023.

Dodatne informacije

Več informacij o UNISA si lahko preberete tukaj, o študijskem programu pa tukaj..

Podrobnejše informacije o pogojih, načinu študija, študijskih obveznostih ipd. lahko študenti/-ke dobijo v Služi za mednarodno sodelovanje pri Maši Kolenbrand po e-pošti masa.kolenbrand@fdv.uni-lj.si ali telefonu 01/ 5805-305.

 

 


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 29. november 2022 | v kategoriji: Erasmus razpisi, Razpisi, Erasmus+