Skoči do osrednje vsebine

RAZPIS SMP za Erasmus+ fizično/kombinirano mobilnost študentov z namenom praktičnega usposabljanja v št. letu 2024/25


Služba za mednarodno sodelovanje zbira prijave za izvedbo Erasmus+ praktičnega usposabljanja za študijsko leto 2024/25. Upravičeno obdobje je od 1. oktobra 2024 do 30. septembra 2025.  Univerza v Ljubljani bo sprejemala prijave do porabe sredstev oziroma najkasneje do 1. julija 2025.

POGOJI:

Na razpis se lahko prijavi študent/-ka, ki ima v celotnem času praktičnega usposabljanja v tujini aktiven status študenta.

Izjema velja le za diplomante/-tke, ki se prijavijo v zadnjem letniku študija (do datuma zaključka študija) in opravijo praktično usposabljanje po končanem študiju, vendar ne kasneje kot v enem letu po zaključku študija (diplomiranju oz. magistriranju) oz. do zaključka upravičenega obdobja. Za datum zaključka študija se šteje zadnji izpit ali zagovor končnega dela in ne datum, do kdaj ima študent/-tka status študenta/-tke. Študent/-ke se mora že ob prijavi odločiti, ali bo opravljal/-a praktično usposabljanje kot študent/-tka s statusom za celotno obdobje mobilnosti ali kot mladi diplomant/-tka (opravljanje praktičnega usposabljanja v 12 mesecih po zaključku študija in najdlje do 30. 9. 2025). Ta status se med izvedbo mobilnosti ne sme spremeniti (študent/-tka torej med mobilnostjo ne sme zaključiti svojega študija).

PRIJAVA in ROK ZA ODDAJO VLOG:

Prijave zbiramo na e-naslovu office.international@fdv.uni-lj.si do porabe sredstev oziroma najkasneje do 1. julija 2025. Prijave, oddane po tem roku, ne bodo upoštevane.

Prijava mora vsebovati:

  • izpolnjen in podpisan Sporazum za prakso (Learning Agreement), sporazum mora biti podpisan s strani delodajalca, mednarodne pisarne in študenta/-tke)
  • motivacijsko pismo v angleškem jeziku. Motivacijsko pismo mora vsebovati informacije o tem, kako je delo v okviru praktičnega usposabljan povezano s področjem študija, kako bo prispevalo k nadaljnjemu izobraževanju in/ali zaposljivosti, ter opis institucije gostiteljice/podjetja in opis službe/oddelka.

Prijavo je treba oddati najmanj en mesec pred začetkom mobilnosti!

NOVOST! Študenti/-tke so v sklopu tega razpisa po novem upravičeni tudi do dodatka za pot.

Višina dodatka je odvisna od razdalje med krajem organizacije pošiljateljice (Ljubljana) in krajem sedeža organizacije gostiteljice ter načinom potovanja (zeleno potovanje ali ne). Za izračun razdalje se uporabi EU Kalkulator razdalj (https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator). Upošteva se enkratna razdalja do kraja mobilnosti!

Študente spodbujamo k uporabi zelenih prevoznih sredstev, še posebej, kadar gre za razdalje do 500 km. Na voljo so tudi posebno ugodne interrail vozovnice: ERASMUS+ INTERRAIL VOZOVNICA.

Višji znesek bo dodeljen študentom, ki bodo v kraj mobilnosti in nazaj potovali zeleno, npr. z avtobusom, vlakom, s plovilom in/ali drugim skupinskim prevozom (npr. GoOpti ...). Razlika med standardnim potovanjem in zelenim potovanjem bo študentu nakazana po zaključku mobilnosti, ob predložitvi ustreznih dokazil o načinu potovanja in oddani častni izjavi. Študentom se lahko za izvedbo zelenega potovanja dodeli do dodatno največ 6 financiranih dni (do 3 v vsako smer potovanja), če bo iz dokazil razvidno, da je za izvedbo zelenega potovanja dejansko potreboval dodatne dneve (razvidno iz predloženih vozovnic).

Več informacij o pogojih, višini štipendije in višini dotacije za pot (tudi v angleščini) je na voljo tukaj in v razpisu:

Call For Applications for Erasmus+ Traineeship 2024-2025                  

              Razpis ERASMUS+ za praktično usposabljanje 2024-2025


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 05. julij 2024 | v kategoriji: Erasmus razpisi, Erasmus prakse, Obvestila