Razpis študentskih izmenjav v okviru bilateralnih pogodb za študijsko leto 2018/2019


Fakulteta za družbene vede (FDV) na podlagi pogodbenega sodelovanja omogoča svojim študentom študentske izmenjave za obdobje poletnega semestra na izbranih institucijah.

ROK ZA ODDAJO VLOG:

Rok za oddajo vlog je 19. december 2017 do 24:00*. Prijave, oddane po predpisanem roku za oddajo, ne bodo obravnavane.

*OPOZORILO: Študente opozarjamo, da prijavni obrazec v spletnem referatu ne sme biti odprt predolgo, ker lahko seja poteče in se izgubijo vse vnesene informacije. Zato svetujemo, da se motivacijsko pismo pripravi v dokumentu na računalniku in se nato kopira v spletno prijavo. Prav tako odsvetujemo, da se študenti prijavljajo v zadnjih minutah pred iztekom roka, ker lahko zaradi pretečene seje zamudijo rok.

PRIJAVA:

Prijave v spletnem referatu se bodo odprle 14. novembra 2017 ob 00:00.

Študent, ki želi oditi na izmenjavo v okviru bilateralnih pogodb,  mora oddati:

  • spletno prijavo (ki vsebuje tudi motivacijsko pismo v angleškem jeziku) prek spletnega referata.

Vloge se bodo ocenjevale po enakih merilih kot vloge za Erasmus+ izmenjavo za mobilnost študentov z namenom študija, tako da pozivamo študente, da si podrobno preberejo razpisno dokumentacijo(*).

Študentje, ki nimate dostopa do spletnega referata, prosim pišite na int.office@fdv.uni-lj.si.

Če je na isto institucijo prijavljenih več študentov, kot je razpisanih mest, in imajo ti enako število točk, morajo študenti opraviti izbirni razgovor s predstavniki kateder, zadolženih za mednarodno sodelovanje, in koordinatorjem za mobilnost študentov. O terminih razgovorov bodo študenti obveščeni naknadno.

INFORMATIVNI DAN:

Informativni dan za dodatne informacije o razpisu in študiju v tujini bo v četrtek, 7. decembra 2017 ob 14h, v predavalnici FDV - 01. Na isti dan bo v Veliki dvorani FDV potekal tudi dogodek »Študijski sejem 2017«, kjer boste lahko dobili več informacij o posameznih partnerskih univerzah, tudi s strani študentov, ki so že bili na izmenjavi, in matičnih študentov naših partnerjev.

POMEMBNO: Študentom priporočamo, da si pozorno preberejo razpisno dokumentacijo, saj ta podrobneje določa namene in cilje izmenjave ter pogoje, merila in način prijave na razpis, ter Pravilnik o mednarodni izmenjavi študentov, ki ga je Senat Fakultete za družbene vede sprejel 11. septembra 2017.


POGOJI:

  • študent mora biti vpisan vsaj v drugi letnik dodiplomskega študija (1. stopnja študija) na FDV;
  • ·na izmenjavo se lahko odide le v poletnem semestru;
  • ·na izmenjavi se lahko opravljajo le predmeti, ne pa tudi raziskovanje za namene zaključnega dela;
  • študent mora na izmenjavi pridobiti vsaj 20 ECTS oz. toliko ECTS, kot to zahteva institucija gostiteljica;
  • potrdilo o znanju jezika v skladu z zahtevo posamezne institucije, ki ga bodo morali izbrani študentje predložiti ob vpisu na institucijo gostiteljico;
  • povprečna ocena, ki jo zahteva tuja institucija za vpis tujih študentov na njene programe;
  • in drugi pogoji, ki jih določa posamezni sporazum s partnersko univerzo.

Podatki študentov, izbranih na tem razpisu, bodo v potrditev posredovani instituciji gostiteljici. Šele potrditev institucije gostiteljice pomeni dokončen izbor študentov za izmenjavo.

Izbrani študenti se dogovorijo za program študija pred odhodom v tujino s študijskim sporazumom, ki ga podpišeta obe instituciji in študent.

Izbrani študenti so opravičeni plačila šolnine in pridobijo status rednega študenta na gostujoči instituciji. Vsi ostali stroški, vezani na bivanje v tujini v času študija, ter stroški poti in zdravstvenega zavarovanja so obveznost izbranih študentov.

Na instituciji gostiteljici študent ne plačuje šolnine, lahko pa institucija enako kot domačim študentom zaračunava znesek za zavarovanje (kolikor ni treba zavarovanja urediti predhodno), študentsko organizacijo ali uporabo gradiv.

FDV lahko študentom, ki jih pošilja na izmenjavo v tujino, še naprej zaračunava šolnino, če je tako določeno z nacionalnimi zakoni.

Pravilnik o mednarodni izmenjavi študentov

Seznam bilateralnih pogodb 2018-19


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 13. november 2017 | v kategoriji: Obvestila, Razpisi, Bilateralne pogodbe