Raziskovalna štipendija Univerze v Trstu


Oddelek za politične in družbene vede Univerze v Trstu zainteresiranim mladim diplomantom, magistrom in doktorjem znanosti namenja raziskovalno štipendijo.

Razpis, ki je dosegljiv na spletni strani tržaške univerze (glej hiperpovezavo http://web.units.it/ node/36593/assegno/pub), predvideva podelitev enoletne raziskovalne štipendije za načrtovanje in izvedbo raziskovalnega projekta z naslovom Identità liquide. Il caso della scuola con lingua di insegnamento slovena di Vermegliano (slov. Tekoče identitete: primer šole s slovenskim učnim jezikom v Romjanu). Krajši opis ciljev in predvidenih vsebin raziskovalnega projekta lahko najdete na 22. strani besedila omenjenega razpisa.

V skladu s sporazumom o sodelovanju med Oddelkom za politične in družbene vede Univerze v Trstu in Slovenskim raziskovalnim inštitutom (SLORI) bo izbrani kandidat (m/ž) raziskovalno delo opravljal v tesnem sodelovanju z obema ustanovama.

Pogoji za prijavo:

  • visokošolska izobrazba (diploma druge bolonjske stopnje ali diploma štiriletnih študijskih programov ali predbolonjski specialistični magisterij), pridobljena v Italiji, ali ustrezen strokovni naslov, pridobljen v tujini;
  • dokazilo (v obliki življenjepisa) o ustreznih raziskovalnih izkušnjah, povezanih s tematiko razpisa;
  • stalno ali začasno prebivališče na ozemlju Furlanije - Julijske krajine;
  • starost do izpolnjenega 40. leta;
  • dobro znanje italijanskega in slovenskega jezika.

Trajanje raziskovalne štipendije: 12 mesecev 

Višina raziskovalne štipendije: 21.000 EUR bruto

 

Rok za prijavo je 29. april 2019.


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 25. april 2019 | v kategoriji: Obvestila, Štipendije, Razpisi