[NAKNADNI RAZPIS] za mobilnost študentov z namenom praktičnega usposabljanja v okviru programa Erasmus+ v študijskem letu 2020/21


Služba za mednarodno sodelovanje zbira naknadne prijave za izvedbo Erasmus+ praktičnega  usposabljanja za leto 2020/21. Upravičeno obdobje je od 1. januarja do 31. december 2021.

PRIJAVA in ROK ZA ODDAJO VLOG:

Prijave zbiramo na e-naslov int.office@fdv.uni-lj.si do porabe sredstev oziroma najkasneje do 15. oktobra 2021 do 24:00. Prijave, oddane po predpisanem roku za oddajo, ne bodo obravnavane.

 

Študent, ki želi oditi na praktično usposabljanje v tujino kot »Erasmus+ študent«,  mora oddati:

  • izpolnjeno priloženo Excel tabelo s podatki študenta*,
  • izpolnjen in podpisan Sporazum za prakso, in
  • motivacijsko pismo v angleškem jeziku.

 

*Za pomoč pri izpolnjevanju naj študent gleda podan primer v tabeli pod vrstico 2. Če ob prijavi še ni znano, kje bo študent praktično usposabljanje izvedel, časa in kraja izvedbe prakse ni treba navajati.

Tabela naknadno izbranih Erasmus SMP študentov 2019-2020
razpis-smp-20-21
razpis-smp-20-21-eng
Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 11. december 2020 | v kategoriji: Obvestila, Štipendije, Erasmus prakse, Razpisi