Naknadni razpis za mobilnost študentov z namenom praktičnega usposabljanja v okviru programa Erasmus+ v študijskem letu 2019/20 - do zapolnitve mest


Mednarodna pisarna zbira naknadne prijave za izvedbo Erasmus+ praktičnega usposabljanja. Prijave potekajo v okviru naknadnega razpisa in zajemajo študijsko leto 2019/20, upravičeno obdobje je do 30. septembra 2020.

PRIJAVA in ROK ZA ODDAJO VLOG:

Prijave zbiramo preko e-pošte int.office@fdv.uni-lj.si do najkasneje 15. julija 2020 do 24:00.

Študent, ki želi oditi na praktično usposabljanje v tujino kot »Erasmus+ študent«,  mora vsaj 15 dni pred začetkom praktičnega uposabljanja v tujini oddati:

  • izpolnjeno priloženo Excel tabelo s podatki študenta*, 
  • izpolnjeno priloženo Prijavico Erasmus+ SMP,
  • izpolnjen in podpisan obrazec Sporazum za prakso (pri prijavi mora biti praksa že urejeno pri izbranem delodajalcu), in
  • motivacijsko pismo v angleškem jeziku.

*Za pomoč pri izpolnjevanju naj študent gleda podan primer v tabeli pod vrstico 2. Če ob prijavi še ni znano, kje bo študent praktično usposabljanje izvedel, časa in kraja izvedbe prakse ni treba navajati.

Razpis Erasmus SMP 2019_20 naknadni
Tabela naknadno izbranih Erasmus SMP študentov 2019-2020
PRIJAVNICA ERASMUS + SMP 2019-20_naknadna prijava


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 14. oktober 2019 | v kategoriji: Obvestila, Štipendije, Erasmus prakse, Razpisi