Naknadni razpis za mobilnost študentov z namenom študija v okviru programa Erasmus+ v 2. semestru študijskega leta 2018/2019


Služba za mednarodno sodelovanje zbira naknadne prijave za mobilnost študentov z namenom študija v okviru programa Erasmus+ v študijskem letu 2018/2019 (2. semester).

ROK ZA ODDAJO VLOG:

Rok za oddajo vlog je 7. oktober 2018 do 24:00*. Prijave oddane po predpisanem roku za oddajo, ne bodo obravnavane.

*OPOZORILO: Študente opozarjamo, da prijavni obrazec v spletnem referatu ne sme biti odprt predolgo, ker lahko seja poteče in se izgubijo vse vnesene informacije. Zato svetujemo, da se motivacijsko pismo pripravi v dokumentu na računalniku in se nato kopira v spletno prijavo. Prav tako odsvetujemo, da se študenti prijavljajo v zadnjih minutah pred iztekom roka, ker lahko zaradi pretečene seje zamudijo rok.

PRIJAVA:

Študent, ki želi opraviti študijsko izmenjavo kot »Erasmus+ študent«, mora oddati:

  • prijavnico in
  • motivacijsko pismo v angleškem jeziku prek spletnega referata.

V primeru, da je na isto institucijo prijavljenih več študentov, kot je razpisanih mest, in imajo ti enako število točk, morajo študenti opraviti izbirni razgovor s predstavniki kateder oz. skrbniki programov. O datumu razgovorov bodo kandidati obveščeni naknadno.

POMEMBNO: Študentom priporočamo, da si pozorno preberejo razpisno dokumentacijo, saj ta podrobneje določa namene in cilje izmenjave ter pogoje, merila in način prijave na razpis.


NAVODILO ZA IZBIRO TUJE INSTITUCIJE

Študente opozarjamo, da je zaradi narave naknadnega razpisa veliko mest že zasedenih. Priložena tabela z razpisanimi univerzami je zgolj informativna in omogoča izbiro univerz znotraj področja študija. Trenutno prosta mesta so razvidna stolpcu I (Prosta mesta 4. 9. 2018). 


NAVODILA ZA BRANJE TABEL Z RAZPISANIMI UNIVERZAMI:

Študente opozarjamo, da je priložena tabela z razpisanimi univerzami zgolj informativne narave in so v njo vključena vsa prosta mesta in ne trenutna prosta mesta. Format tabel je preurejen z razpisanimi univerzami, in sicer se seznami za posamezne študijske smeri nahajajo v zavihkih. Prav tako so združeni seznami pogodbenih univerz v enoten dokument.

Število mest:

(*) – Število mest in obdobje izmenjave so skupni več področjem hkrati. Sporazumi so lahko podpisani za splošno področje tj. družbene vede ali pa za vsako posamezno področje posebej. Lahko pa so mesta in obdobja izmenjav opredeljeni v posameznem sporazumu za več področij skupaj. V tovrstnih primerih je v razpisu ob številu mest dodana ena zvezdica (*)POMEMBNO: Študenti se lahko prijavijo na izmenjavo samo za področja, ki so skladna z njihovim študijskim programom. 

Število mesecev (skupaj):

V razpisu je opredeljeno, za koliko mesecev skupaj se lahko študentje prijavijo na izmenjavo. (Primer: če sta razpisani 2 mesti s skupnim številom 10 mesecev, lahko dva študenta opravita vsak po en semester na izmenjavi).

Jezik 1:

Pod rubriko jezik-1 je opredeljeno, v katerem jeziku bodo večinoma potekala predavanja, ter predvideno znanje jezika.

Jezik 2:

Pod rubriko jezik-2 je opredeljeno, v katerem jeziku bodo tudi lahko potekala predavanja, ter predvideno znanje jezika. Če drugega tujega jezika ni ponujenega, se študij izvaja izključno le v opredeljenem jeziku pod rubriko jezik-1

Opombe:
V opombah je zapisano, če je pogodba sklenjena le z določeno fakulteto ali oddelkom na univerzi. V tem primeru je potrebno iskati nabor predmetov le znotraj te fakultete/oddelka in ne celotne univerze.

 

Naknadni razpis SMS 2018-2019

Seznam univerz za E+ izmenjavo 2018-19

Prosta mesta_Seznam univerz za Erasmus izmenjavo 2017-2018 (4.9.2018)


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 04. september 2018 | v kategoriji: Erasmus razpisi, Štipendije, Razpisi, Erasmus+, Obvestila