Mobilnost študentov z namenom praktičnega usposabljanja v okviru programa Erasmus+ v študijskem letu 2019/2020


Služba za pedagoško mednarodno sodelovanje in mobilnost zbira prijave za mobilnost študentov z namenom praktičnega usposabljanja v okviru programa Erasmus+ v študijskem letu 2019/2020. Program Erasmus+ študentu omogoča, da v okviru svojega študija ali v obdobju 12 mesecev po diplomi  opravi praktično usposabljanje v podjetju ali podobni organizaciji v eni izmed držav, ki sodelujejo v programu ERASMUS+.

Cilji tovrstne mobilnosti so:
-               izboljšanje učnih kompetenc,
-               povečanje zaposljivosti in možnosti zaposlitve,
-               povečanje samoiniciativnosti in podjetništva,
-               povečanje samozavesti in samospoštovanja,
-               izboljšanje znanja tujih jezikov,
-               povečanje medkulturne zavesti,
-               aktivnejše sodelovanje v družbi,
-               boljše poznavanje EU projektov in EU vrednot, ter
-               povečanje motiviranosti za nadaljnje izobraževanje (formalno in neformalno) in usposabljanje po opravljeni mobilnosti.

Erasmus študentska listina, kjer so zapisane pravice in dolžnosti študenta, nahaja se TUKAJ.

POMEMBNO: Študentom priporočamo, da si pozorno preberejo razpisno dokumentacijo v priponki, ki podrobneje določa namene, pogoje in cilje izmenjave ter razpisa, ter Pravilnik o mednarodni izmenjavi študentov, ki ga je Senat Fakultete za družbene vede sprejel 11. septembra 2017.


PRIJAVA:

Študent, ki želi opraviti študijsko izmenjavo kot »Erasmus+ študent«, mora oddati:

  • spletno prijavnico, skupaj z

  • motivacijskim pismom v angleškem jeziku prek spletnega referata.

Študentje, ki nimajo dostopa do spletnega referata, naj svojo prijavnico do roka posredujejo na int.office@fdv.uni-lj.si.

Če se na isto institucijo prijavi več študentov, kot je razpisanih mest, in imajo ti enako število točk, morajo študenti opraviti izbirni razgovor s predstavniki kateder, zadolženih za mednarodno sodelovanje, in koordinatorjem za mobilnost študentov. O terminih razgovorov bodo študenti obveščeni naknadno.

ROK ZA ODDAJO VLOG:

Rok za oddajo vlog je 20. december 2017 do 24:00*. Prijave, oddane po predpisanem roku za oddajo, ne bodo obravnavane.

*OPOZORILO: Študente opozarjamo, da prijavni obrazec v spletnem referatu ne sme biti odprt predolgo, saj lahko seja poteče in se izgubijo vse vnesene informacije. Zato svetujemo, da se motivacijsko pismo pripravi v ločenem dokumentu na računalniku in se nato kopira v spletno prijavo. Prav tako odsvetujemo, da se študenti prijavljajo v zadnjih minutah pred iztekom roka, ker lahko zaradi pretečene seje zamudijo rok.


MEDNARODNI ŠTUDIJSKI SEJEM in INFORMATIVNI DAN:

Fakulteta za družbene vede organizira mednarodni teden, v katerem bomo študentom predstavili možnosti študija v tujini. V tednu od 19. do 23. novembra 2018 bodo na to temo potekale tutorske ure kateder ob sodelovanju predstavnikov za mednarodno sodelovanje in mednarodne pisarne. Osrednji dogodek bo potekal v četrtek, 22. novembra, med 9:00 in 16:30, in sicer mednarodni sejem, na katerem bodo študentje dobili informacije o izmenjavi, partnerskih univerzah ter življenju v tujini iz prve roke, saj bodo na dogodku sodelovali študenti, ki so že bili na izmenjavi, in tuji študenti iz partnerskih univerz. Dogodek bo tudi odlična priložnost vzpostavljanja stika med izmenjevalnimi in matičnimi študenti. Stojnice bodo postavljene v avli in glavnem hodniku FDV. Isti dan organiziramo tudi dogodek »Zakaj po mednarodne izkušnje?« za študente, ki se odločajo del študija opraviti na tujih univerzah, in sicer ob 9:00 ter ponovitev ob 16:00 v FDV-7. Zainteresiranim študentom bodo predstavljene prednosti, ki jih ponuja študijska izmenjava, ter možnosti, ki jih študenti imajo v prihajajočem študijskem letu 2019-20.

 

Informativni dan za dodatne informacije o razpisu bo organiziran v decembru 2018, datum bo objavljen naknadno.

 


FDV_Razpis ERASMUS+ SMP 2019 2020 - PDF

Razpis ERASMUS+ SMP 2019 2020_eng-GB


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 14. november 2018 | v kategoriji: Erasmus razpisi, Štipendije, Erasmus prakse, Razpisi, Obvestila