Mobilnost študentov z namenom študija v okviru Venice International University (VIU) v študijskem letu 2020/21


Služba za pedagoško mednarodno sodelovanje in mobilnost zbira prijave za mobilnost študentov v okviru konzorcija Venice International University (VIU). Univerza v Ljubljani se je vključila v konzorcij 19 univerz Venice International University (VIU), s sedežem v Benetkah. VIU ponuja možnosti za izmenjavo študentom vseh stopenj in smeri kot tudi različne programe poletnih šol, intenzivne tematske seminarje za študente druge in tretje stopnje, mednarodno akademijo za doktorske študente, pripravništvo v podjetjih v Italiji oz. na članicah univerz VIU. Več informacij je dostopnih TUKAJ. Program študentu omogoča, da del rednih študijskih obveznosti na kateri koli stopnji študija, namesto na FDV, opravi na VIU v Benetkah.

Cilji tovrstne mobilnosti so:
-               izboljšanje učnih kompetenc,
-               povečanje zaposljivosti in možnosti zaposlitve,
-               povečanje samoiniciativnosti in podjetništva,
-               povečanje samozavesti in samospoštovanja,
-               izboljšanje znanja tujih jezikov,
-               povečanje medkulturne zavesti,
-               aktivnejše sodelovanje v družbi,
-               boljše poznavanje EU projektov in EU vrednot, ter
-               povečanje motiviranosti za nadaljnje izobraževanje (formalno in neformalno) in usposabljanje po opravljeni mobilnosti.

VIU_19.11.2019


Študenti, ki bi želeli na izmenjavo na VIU v Benetkah, lahko zaprosijo tudi za Erasmus+ financiranje. To lahko storijo z upoštevanjem spodnjih navodil za prijavo.

PRIJAVA:

Študent mora poslati prijavnico z motivacijskim pismom v angleškem jeziku preko e-pošte na int.office@fdv.uni-lj.si s pripisom »Prijava na mobilnost v okviru VIU«. Na prijavnici naj študent jasno napiše na kateri program in za kdaj se prijavlja. Rok za prijavo je 5. januar 2020 do 24:00. Prijave oddane po predpisanem roku za oddajo, ne bodo obravnavane. Po obravnavi prejetih prijav bomo izvedli selekcijski postopek in po potrebi izbirne razgovore. O terminih razgovorov in dodatnih vprašanjih bodo študenti obveščeni naknadno.


MEDNARODNI ŠTUDIJSKI SEJEM in INFORMATIVNI DAN:

 

Mednarodna pisarna Fakultete za družbene vede organizira mednarodni sejem v četrtek, 5. decembra 2019, med 9.00 in 15.30. Na dogodku bodo študentje dobili informacije o izmenjavi, partnerskih univerzah ter življenju v tujini iz prve roke, saj bodo na dogodku sodelovali študenti, ki so že bili na izmenjavi, in tuji študenti iz partnerskih univerz. Dogodek bo tudi odlična priložnost vzpostavljanja stikov med izmenjevalnimi in matičnimi študenti. Stojnice bodo postavljene v avli in glavnem hodniku FDV. Poleg osrednjega dogodka, ob sodelovanju predstavnikov za mednarodno sodelovanje in mednarodne pisarne, na fakulteti potekajo tudi tutorske ure kateder, kjer študentje pridobivajo informacije o študijski izmenjavi v tujini.

 

Hkrati Fakulteta za družbene vede organizira Informativni dan za mednarodno študijsko izmenjavo, in sicer v petek, 6. decembra 2019 ob 10.uri v FDV-01. Skupaj s predstavniki študentov bomo na dogodku zainteresirane študente seznanili s postopki mednarodne izmenjave.


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 04. december 2019 | v kategoriji: Štipendije, Razpisi, Obvestila